Informācija presei
Laika posmā no 2013.gada 21.-22.martam Rīgā norisinājās otra ikgadējā Baltijas valstu personas datu aizsardzības uzraudzības institūciju sanāksme, kuras ietvaros tika diskutēts par dažādiem praktiskiem ar personas datu apstrādi un aizsardzību saistītiem jautājumiem, tai skaitā tika diskutēts par 2012.gada oktobrī notikušo Šengenas novērtēšanas vizīti un tās rezultātiem visās trīs Baltijas valstīs. Informācijas apmaiņa par praktisko darba pieredzi ir viens no svarīgākajiem šo ikgadējo sanāksmju aspektiem, lai sekmētu datu aizsardzības prasību harmonizēšanu Baltijas reģionā un Eiropas Savienībā (ES) kopumā. Baltijas valstu datu aizsardzības institūcijas pārrunāja arī ES datu aizsardzības reformas īstenošanas praktiskos aspektus un tika nolemts, ka šādā formātā sadarbība tiks turpināta arī nākotnē. 2013.gada ietvaros tika nolemts īstenot vienotu pārbaudes pasākumu Lietuvā, Igaunijā un Latvijā, lai izvērtētu personas datu apstrādi un aizsardzību attiecībā uz azartspēļu sektoru, ar mērķi sekmēt personas datu aizsardzības atbilstošu nodrošināšanu. Nākamā ikgadējā Baltijas valstu personas datu aizsardzības uzraudzības institūciju sanāksme plānota 2014.gadā Viļņā, Lietuvā.   Ksenija Novikova preses sekretāre Tālrunis: 67036712, 25435652 E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv