Informācija presei Jaunumi
1

No 21. līdz 22. septembrim Rīgā norisināsies OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) Globālā apaļā galda diskusija par pieeju tiesiskumam - 2022. Diskusijās klātienē piedalīsies vairāk nekā 100 dalībnieki - OECD dalībvalstu un partnervalstu valdību pārstāvji, augsta līmeņa eksperti un nevalstisko organizāciju darbinieki, kā arī akadēmisko aprindu, pilsoniskās sabiedrības un citu starptautisko organizāciju pārstāvji. 

Diskusijās dalībnieki meklēs atbildes uz to, kā:

 • palielināt tieslietu sistēmas koncentrēšanos uz visu iedzīvotāju vajadzībām, veicinot iedzīvotāju iesaisti;
 • vairot uzticēšanos tiesu sistēmai, veicinot atjaunotu un dinamisku sociālo līgumu un spēcīgāku demokrātiju;
 • atvieglot tiesiskuma risinājumu izstrādi pašreizējām un nākotnes globālajām problēmām, piemēram, klimata pārmaiņām.

Diskusiju mērķis ir nostiprināt OECD labās tiesiskuma prakses principus (OECD Framework and Good Practice Principles for People-Centred Justice) un turpināt īstenot secinājumus no 2021. gada 6. decembrī aizvadītā pasaules mēroga tieslietu sistēmas līderu dialoga, lai novērtētu un izmantotu citās nozarēs gūto pieredzi, attīstot uz cilvēkiem orientētu pieeju tieslietu sistēmā.

Pasākuma pirmajā dienā, 21. septembrī notiks augsta līmeņa tikšanās un pēc tam četras ekspertu diskusijas:

 • Augsta līmeņa tikšanās: Demokrātijas un tiesiskuma stiprināšana, īstenojot tiesiskumu, kas vērsts uz cilvēkiem;
 • Taisnīgums, iekļaujoša izaugsme un uzņēmējdarbības attīstība;
 • Uz cilvēkiem vērsta tiesiskuma izstrāde un īstenošana;
 • Starpinstitucionāla koordinācija tiesiskuma pieejamības jomā;
 • Cilvēku pilnvarošana un rīcībspēja.

Pasākuma otrajā dienā, 22. septembrī tiks aizvadītas piecas ekspertu diskusijas par šādām tēmām:

 • Tieslietu sistēmas reaģētspējas uzlabošana, izmantojot digitālo transformāciju;
 • Mērījumu un datu stratēģijas tiesiskuma nodrošināšanai: Ceļā uz datu ekosistēmu;
 • Kuras tiesiskās stratēģijas darbojas uz cilvēkiem orientēti?
 • Vienlīdzīgas iespējas uz tiesiskumu visiem (diskusija ar apakšsesijām - Bērnu tiesības; Minoritāšu un cilvēku ar ierobežotām iespējām tiesības)
 • Tieslietu sistēma, kas reaģē un ir efektīva mainīgajā pasaulē

OECD Globālā apaļā galda diskusija par pieeju tiesiskumam - 2022 ir augsta līmeņa starptautisks valsts līderu forums savstarpējai pieredzes apmaiņai, kas tiek rīkots katru gadu. 2022. gadā apaļais galds tiek rīkots Rīgā sadarbībā ar OECD Publiskās pārvaldības komiteju un Latvijas Republikas Tieslietu ministriju ESF projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros.

Apaļā galda diskusiju darba kārtība un dalībnieku saraksts ir pieejams Tieslietu ministrijas mājas lapā.

Apaļā galda diskusijas tiešraide būs pieejama Tieslietu ministrijas Youtube kontā.

logo