Šā gada 18., 28. un 30. jūnijā Rīgā Tieslietu ministrija organizē interaktīvi informatīvus pasākumus „Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas aktuālākie jautājumi Latvijā un Eiropas Savienībā”. Interaktīvo pasākumu mērķis ir informēt par jaunākajām imigrantu integrācijas politikas tendencēm Eiropas Savienībā un aktualitātēm Latvijā, kā arī diskutēt par imigrantu integrācijas politikas veidošanu un turpmāko attīstību. Tā kā imigrantu integrācija ir process, kurā imigrantam veidojas saskarsme ar dažāda līmeņa sabiedrības pārstāvjiem, tādiem kā darba devēji, arodbiedrības, izglītības darbinieki, pakalpojumu sniedzēji, sociālie darbinieki, reliģiskās organizācijas, plašsaziņas līdzekļi un nevalstiskās organizācijas, seminārā aicināti piedalīties to jomu pārstāvji, kuru  ikdienas darbā būtu noderīga informācija par imigrantu tiesībām un imigrantu integrācijas politikas jaunākajām tendencēm Eiropas Savienībā. Aicinām deleģēt pārstāvjus dalībai pasākumos sūtot pieteikumus uz e-pastu irina.vasiljeva@tm.gov.lv vai zvanot pa tālruni: 67036821. Informatīvi interaktīvie pasākumi tiek organizēti Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. - 2013. gadam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2008. gada programmas projekta „Latvijas sabiedrības informēšanas kampaņa par trešo valstu valstspiederīgajiem” ietvaros. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.