Informācija presei
Šodien Rīgā norisinājās un sekmīgi noslēdzās Baltijas un Ziemeļvalstu padomes tieslietu ministru sanāksme. Šāda augsta līmeņa un plaša mēroga sanāksme Latvijā tika organizēta pirmo reizi un to vadīja Latvijas tieslietu ministrs Jānis  Bordāns. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu padomes tieslietu ministru sanāksmē tika pārstāvētas visas astoņas dalībvalstis: Latvijas tieslietu ministrs Jānis Bordāns, Igaunijas tieslietu ministrs Kristens Mihals (Kristen Michal), Lietuvas tieslietu ministrs Remigijs Šimašus (Remigijus Šimašius), Zviedrijas tieslietu ministre Beatrise Aska (Beatrice Ask), Somijas tieslietu ministere Anna-Maja Henriksone (Anna-Maja Henriksson), Norvēģiju pārstāvēja valsts sekretāre Astri Osa-Hansena (Astri Aas-Hansen), Dāniju - valsts sekretāra vietnieks Kristians Korfitss Nilsens (Kristian Korfits Nielsen),  Islandi pārstāvēja Iekšlietu ministrijas tieslietu direktore Brindisa Helgadotira (Bryndis Helgadottir). Sanāksmes ietvaros dalībvalstis runāja par efektīvu pieeju tiesiskumam ar mērķi praksē nodrošināt vienkāršas, pārskatāmas un efektīvi izmantojamas procedūras. Neformālās darba kārtības ietvaros ministri pārrunāja jautājumus par mediācijas kā alternatīva strīdus izšķiršanas veida sekmīgu ieviešanu un piemērošanu, noziedzīgajos nodarījumos cietušo tiesību aizsardzību un e-risinājumu izmantošanu tieslietu sistēmā. Uzmanība tika pievērsta arī valstu savstarpējai sadarbībai pārrobežu civillietās, pārrunājot pastāvošās praktiskā rakstura problēmas. Latvijas tieslietu ministrs kā pirmo sanāksmes tēmu izvirzīja mūsu valstij aktuālo mediācijas ieviešanas nepieciešamību un motivāciju strīdus pusēm izvēlēties mediāciju, kā arī skāra jautājumu saistībā ar mediatoru kvalifikācijas noteikšanu. Jānis Bordāns ar gandarījumu uzklausīja Skandināvijas valstu ministru vairāku gadu pieredzi šajā jautājumā un pauda pārliecību, ka „sabiedrībai ir jāpārorientējas uz savstarpējas sapratnes stiprināšanu. Mediācijas likums veiksmīgi apvienos tieslietu sistēmas profesionālo darbu un vispārējās cilvēciskās attiecības. Mediācija ir cits pasaules uztveres veids, domstarpību risinājums nevis konfrontācijā, bet sadarbībā uz abpusēja izdevīguma pamata. Mediācijas ieviešana Latvijā būtiski atslogotu tiesu sistēmu, samazinot izskatāmo lietu skaitu tiesās, kā arī radot strīda risināšanai draudzīgus apstākļus, lai, risinot domstarpības, nebūtu jāsatiekas tiesu zāles pretējās pusēs.” Toties jautājumā par elektronisko risinājumu ieviešanu tieslietu jomā Baltijas valstis ir dažus soļus priekšā Skandināvijas valstīm, kurās videokonferenču un tiesas procesu audio ierakstu pielietojums gaidītā vērienā uz priekšu nevirzās. Vieni no iemesliem tam ir bažas par datu aizsardzību un gadu gaitā pielietotai tradīcijai izmantot „papīra formātu”. Plašāka pieredze šajos jautājumos ir Igaunijai, kur papildus citiem e-risinājumiem, ir ieviesta vienota elektroniskā sistēma krimināllietās, apvienojot policiju, prokuratūru un tiesas. Ziemeļvalstis dalījās pieredzē attiecībā uz noziedzīgajos nodarījumos cietušo tiesību aizsardzību, uzsverot, ka, neskatoties uz jautājuma nemitīgu attīstību gan nacionālajā, gan starptautiskajā un Eiropas Savienības līmenī, pastāv izaicinājums rast balansu starp valsts un noziedzīgā nodarījuma izdarītāja lomu kompensāciju kontekstā. Dalībvalstu pārstāvji vienoti uzsvēra nevalstisko organizāciju pozitīvo lomu cietušo tiesību aizsardzībā. Saistībā ar pārrobežu sadarbību civillietās valstis vienojās arī turpmāk īpašu uzmanību pievērst problēmu savlaicīgai identifikācijai, šim mērķim izmantojot Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības formātu. Latvijas tieslietu ministrs Jānis Bordāns augsti novērtē Baltijas un Ziemeļvalstu tieslietu ministru tikšanos. Ņemot vērā vēsturiski izveidojušās ciešās saites starp ziemeļu reģiona valstīm, kas ietver sevī arī vienotu redzējumu uz tieslietu jomu, ministrs pauda pārliecību, ka šādas tikšanās sniedz neatsveramu pieredzi reģiona valstīm gan attiecībā uz nacionālo tiesību attīstību, gan dalībvalstu savstarpējo sadarbību nākotnē, radot piederības sajūtas stiprināšanu. Pēc esošās tradīcijas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ministri tiekas kādā no dalībvalstu galvaspilsētām vienu reizi divos gados, lai diskutētu par aktuālajām problēmām tieslietu jomā un rastu efektīvus risinājumus tiesiskuma veicināšanai reģionā. Šogad tikšanos organizēja Latvijas Tieslietu ministrija, nākamā tikšanās pēc diviem gadiem notiks Dānijā. No kreisās puses: Igaunijas tieslietu ministrs Kristens Mihals (Kristen Michal), Islandes Iekšlietu ministrijas tieslietu direktore Brindisa Helgadotira (Bryndis Helgadottir), Dānijas valsts sekretāra vietnieks Kristians Korfitss Nilsens (Kristian Korfits Nielsen), Somijas tieslietu ministere Anna-Maja Henriksone (Anna-Maja Henriksson), Lietuvas tieslietu ministrs Remigijs Šimašus (Remigijus Šimašius),  Latvijas tieslietu ministrs Jānis Bordāns, Norvēģijas valsts sekretāre Astri Osa-Hansena (Astri Aas-Hansen), Zviedrijas tieslietu ministre Beatrise Aska (Beatrice Ask). Foto no sanāksmes Anna Skrjabina Eiropas lietu departamenta direktore Tālr.67036915 e-pasts: anna.skrjabina@tm.gov.lv Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv