Šodien Ministru kabinets pieņēma grozījumus noteikumos par tiesu darbības teritorijām pēc administratīvi teritoriālās reformas, kas precizēs Rīgas pilsētu tiesu darbības teritoriju noteikšanas metodiku. Grozījumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Kā teikts grozījumu projekta anotācijā, šā gada 5. jūlijā stājās spēkā noteikumi par rajonu (pilsētu) tiesu, to tiesu namu un apgabaltiesu tiesu namu darbības teritorijām. Noteikumi paredz, ka Rīgas pilsētas tiesu darbības teritorijas atbilst administratīvi teritoriālajām vienībām, kurās darbojas Rīgas priekšpilsētu un rajonu izpilddirekcijas. Taču ar Rīgas domes lēmumu noteikts, ka līdz 2009. gada 30. oktobrim likvidējt Rīgas Centra rajona, Rīgas Kurzemes rajona un Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas, nododot to funkcijas attiecīgi Rīgas Latgales priekšpilsētas, Rīgas Zemgales priekšpilsētas un Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijām. Turklāt ar 1. novembri apvienotās izpilddirekcijas tiks pārdēvētas par Rīgas Austrumu, Rīgas Pārdaugavas un Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijām. Minētais Rīgas domes lēmums neskar Rīgas pilsētas teritorijas iedalījumu, proti – kā pirms, tā arī pēc šī lēmuma pieņemšanas Rīgas pilsētā turpinās pastāvēt sešas teritoriālās vienības – rajoni un priekšpilsētas, kā arī Rīgas pilsētas tiesas. Taču šo tiesu darbības teritorijas tiks noteiktas atbilstoši Rīgas pilsētas teritoriālajam iedalījumam. Ar Rīgas domes lēmumu „Par Rīgas ielu alfabētiskā saraksta apstiprināšanu” pielikumu „Rīgas ielu alfabētiskajā sarakstā minēto ielu sadalījums atbilstoši Rīgas priekšpilsētu (rajonu) izpilddirekciju administratīvajām teritorijām” iespējams iepazīties Latvijas tiesu portālā www.tiesas.lv. Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv