Informācija presei
Ar šī gada 10.maiju Ringolds Balodis pārtrauks pildīt Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra amata pienākumus, saskaņā ar viņa un tieslietu ministra Jāņa Bordāna abpusēju vienošanos. Šo amatu Ringolds Balodis ieņem kopš 2008.gada 8.jūnija. Uz Uzņēmumu reģistra galveno valsts notāra amatu tuvākajā laikā tiks izsludināts atklāts konkurss. Valsts civildienesta likums nosaka, ka tieslietu ministrs pēc izvirzītās kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā ieceļ amatā padotības iestādes vadītāju termiņā uz pieciem gadiem. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus, komersantus, to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas likumdošanas aktos paredzētās darbības. Uzņēmumu reģistrs reģistrē arī masu informācijas līdzekļus, biedrības un nodibinājumus, komercķīlas, izšķirošās ietekmes, laulību un publiskās un privātās partnerības līgumus, politiskās partijas, šķīrējtiesas, arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un to iestādes, kā arī maksātnespējas procesus. Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv