Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Bordāns un tieslietu ministra padomnieks Jānis Tomels vakar, 13.februārī, Valsts valodas centrā tikās ar centra direktoru Māri Baltiņu un direktora vietnieku Agri Timušku, lai apspriestu ar Latgali saistītos valodniecības jautājumus. Tieslietu ministrijas vadības pārstāvji uzskata, ka latviešu valodas latgalisko izlokšņu kopšana un saglabāšana, latgaliešu rakstu valodas attīstība ir svarīga visas latviešu nācijas lieta, tādēļ tas ir prioritārs Valsts valodas centra un Tieslietu ministrijas jautājums. Valsts valodas centrs jau ir veicis pozitīvu darbu, 2007.gadā izstrādājot “Latgaliešu rakstības noteikumus”, kas veicina latgaliešu rakstu valodas gramatikas attīstību. Parlamentārais sekretārs Jānis Bordāns sarunā minēja: „Esmu iepazinies ar vairāku valodnieku darbiem, kas ļauj secināt, ka latgaliešu runa ir nevis latviešu valodas dialekts, bet varētu pat būt atzīstama par valodu, kā piemēru varu minēt Mikeļa Bukša 1961.gadā ASV izdotu zinātnisko darbu „Latgaļu valodas un tautas izplatības problēmas”. Taču strīds par šo jautājumu jārisina zinātnieku un valodnieku diskusijās ar pamatotiem argumentiem”. Tieslietu ministra padomnieks Jānis Tomels uzsvēra, ka latviešu valodas latgaliskās izloksnes ir viena no lielākajām tautas bagātībām un nekādā gadījumā nebūtu uzskatāma par latviešu nācijas slogu. „Tas ir latviešu tautas identitātes jautājums – latgaliskais kā pilnvērtīga daļa no latviešu identitātes”, uzsvēra ministra padomnieks. Tikšanās noslēgumā visi bija vienisprātis, ka jebkuras valsts un pašvaldību iestāžu, tāpat arī ikviena cilvēka savstarpējai saziņai, saskaroties ar latgaliešiem, jānotiek respektējot šīs latviešu nācijas daļas identitāti. Tāpat visi atzina, ka nacionālās identitātes stiprināšanas nolūkā būtu vēlams skolu mācību programmās iekļaut padziļinātu zināšanu apguvi par Latvijas novadu un latviešu valodas attīstības jautājumiem. Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone[at]tm.gov.lv