Informācija presei Jaunumi
mediacija

Būs pieejams mediācijas koordinatora atbalsts tiesās un mediācija civillietās 

Lai veicinātu mediācijas plašāku pieejamību sabiedrībai, kā arī nodrošinātu praktisku atbalstu mediācijas pakalpojuma saņemšanai no 19. oktobra līdz 21. decembrim tiek īstenots projekts Mediācija civillietās, kura ietvaros Latvijas sabiedrībai bez maksas būs pieejams mediācijas koordinatora atbalsts, kā arī iespēja saņemt projekta ietvaros līdzfinansētu mediācijas pakalpojumu. 

Mediācijas koordinators ikvienam interesentam klātienē vai elektroniskās saziņas veidā: 

  • sniegs vispārīgu informāciju par mediāciju; 
  • palīdzēs lietas dalībniekiem jau uzsāktā tiesvedībā vai citiem interesentiem “atrast” sertificētu mediatoru; 
  • palīdzēs noorganizēt pirmo tikšanos ar sertificētu mediatoru; 
  • konsultēs par mediācijas piemērotību konkrētā strīdā. 

Gadījumos, kad puses tiks novirzītas mediācijai ar koordinatora starpniecību, tām būs iespēja saņemt no projekta līdzekļiem daļēji finansētu mediācijas pakalpojumu. Projekta ietvaros pusēm tiek nodrošinātas pirmās piecas mediācijas sesijas (katra 60 minūšu apmērā), ko vada sertificēts mediators, ar minimālu katras puses līdzmaksājumu 5 EUR apmērā par katru sesiju. Līdzmaksājums nav jāsedz personām, kuras ir atbrīvotas no tiesas izdevumu samaksas ar tiesneša lēmumu, kā arī personām, kas atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām. 

Projekta ietvaros sertificēta mediatora pakalpojumu iespējams saņemt visa veida civiltiesisku strīdu risināšanai, tai skaitā: darba lietās; mantojuma lietās; saistību tiesībās; komerclietās; nekustamo īpašumu jautājumos; citos civiltiesiskos strīdos. 

Iespēja saņemt mediācijas koordinatora atbalstu klātienē būs pieejama:  
 

RĪGĀ 

JELGAVĀ 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā, Lomonosova ielā 10  

Zemgales rajona tiesā Jelgavā,  

Dambja ielā 12 

Pirmdienās plkst. 8.30 – 19.00 

Otrdienās plkst. 8.30 – 17.00 

Trešdienās plkst. 8.30 – 19.00 

Ceturtdienās plkst. 8.30 – 17.00 

Piektdienās plkst. 8.30 – 16.00 

Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00 

Otrdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 

Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00 

Ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 

Piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00 

Tālrunis: 28050777 

e-pasts: mediacija@smp.lv   

Tālrunis: 63082191 

e-pasts: sanita.titova@tiesas.lv  

 

Mediācijas koordinators interesentus klātienē pieņems tikai pēc iepriekšēja pieraksta

Papildu informāciju par projektu Mediācija civillietās var saņemt www.sertificetimediatori.lv, rakstot e-pastu mediacija@smp.lv vai pa tālruni 28050777, 63082191.  

Mediācijas koordinatoru atbalsts tiesās un mediācija civillietās tiks nodrošinātas ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu programmas atbalstu, lai veicinātu mediācijas pakalpojumus un to atpazīstamību sabiedrībā. Projektu “Pieejas tiesiskumam stiprināšana Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī atbalstot tiesu politikas attīstību un paaugstinot tiesas vadības kvalitāti” (Strengthening the access to justice in latvia through fostering mediation and legal aid services, as well as support to the development of judicial policies and to increased quality of court management) īsteno Eiropas Padomes Komisija Tiesu efektivitātei (CEPEJ) sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Sertificētu mediatoru padomi, Tiesu administrāciju, Juridiskās palīdzības administrāciju. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Savienība un Eiropas Padome. 

Esi atbildīgs! Ja uz Jums nepārprotami attiecināmas sociālās pašizolēšanās rīcības un valsts noteiktie karantīnas pasākumi saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatību, vai ir slikta pašsajūta (elpceļu infekcijas slimības pazīmes), mediācijas koordinatoru KLĀTIENĒ NEAPMEKLĒ, bet SAZINIES ar koordinatoru pa norādīto tālruni vai e-pastu!