Informācija presei
R.Kronbergs: LTMC jau 21 gadu ieņem nozīmīgu lomu valsts tiesiskās sistēmas stiprināšanā
Šodien, 21. aprīlī, notiks svinīgs pasākums par godu Latvijas Tiesnešu mācību centra 21. gadadienai, kurā piedalīsies arī Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs. Valsts sekretārs Raivis Kronbergs ir gandarīts par Latvijas Tiesnešu mācību centra paveikto Latvijas tiesu sistēmas darbinieku un tiesnešu zināšanu pilnveidošanā, nodrošinot kvalitatīvus profesionālās pilnveidošanas mācību pasākumus tiesnešiem, tiesu sistēmas darbiniekiem un sistēmai piederīgo juridisko profesiju pārstāvjiem. “Vēlos īpaši uzsvērt Latvijas Tiesnešu mācību centra nozīmīgo lomu valsts tiesiskās sistēmas stiprināšanā. Līdzšinējā veiksmīgā sadarbība un noslēgtais ilgtermiņa līdzdarbības līgums, ir apliecinājums Latvijas Tiesnešu mācību centra piedāvāto apmācību kvalitātei. Turklāt atzinīgi ir vērtējama Latvijas Tiesnešu mācību centra sadarbība ar juridiskās tālākizglītības centriem un institūcijām ārvalstīs, tostarp, Eiropas Juridiskās tālākizglītības tīklā,” norāda R.Kronbergs. Valsts sekretārs ir pārliecināts, ka Latvijas Tiesnešu mācību centra mērķtiecīgais darbs tiesnešu un tiesu darbinieku apmācību nodrošināšanā par korupcijas novēršanas un apkarošanas jautājumiem ir bijis viens no priekšnosacījumiem, kas ļāvis ar pārliecību atzīt Latvijas paveikto, lai uzlabotu tiesisko ietvaru kukuļošanas apkarošanas jomā. “Tiesnešu un tiesu darbinieku iegūtās zināšanas ir bijis pamats apliecināt Latvijas apņemšanos turpināt efektīvu cīņu pret korupciju, tai skaitā ārvalstu kukuļošanu un naudas atmazgāšanu. Tādejādi kopīgi īstenotie pasākumi ir ļāvuši saņemt Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Pretkukuļošanas darba grupas pozitīvo novērtējumu par Latvijai izteikto prioritāro rekomendāciju izpildes progresu, kas ir būtisks novērtējums Latvijai ceļā uz iestāšanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, kas jau ilgu laiku bijusi viena no Latvijas nozīmīgākajām ekonomiskajām un ārpolitikas prioritātēm,” atzīst R.Kronbergs. Savukārt Latvijas Tiesnešu mācību centra iniciatīvas jaunu apmācību modeļu attīstīšanai nodrošina zināšanu pilnveidošanu un apmācību materiālu pieejamību e-vidē. Tas būtiski palielinājis izvirzīto mērķu sasniegšanas efektivitāti, jo pēc iespējas plašāks tiesnešu un tiesu darbinieku loks var iepazīties ar apmācību materiāliem un tālmācības ceļā pilnveidot savas profesionālās zināšanas. Papildu informācija: Latvijas Tiesnešu mācību centrs ir nodibinājums, kas nodrošina tiesnešu un tiesu darbinieku tālākizglītību un to dara ar mērķi stiprināt tiesisku valsti un veicināt vienotu tiesību izpratni Eiropas Savienības kopējā tiesību telpā. Latvijas Tiesnešu mācību centra galvenais uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu tiesu sistēmas darbinieku tālākizglītības un profesionālas pilnveides pasākumus, īpašu vērību veltot tēmām un uzlabojumiem, kas paaugstina tiesu spriedumu kvalitāti un sagatavo profesionāļus kvalitatīvam darbam Eiropas Savienības tiesību sistēmā.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv