Informācija presei
R.Kronbergs: Mums visiem kopā ir jānodrošina sabiedrības uzticēšanās tieslietu sistēmai
Ceturtdien, 17. martā, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs piedalījās Advokatūras 95 gadu jubilejai veltītajā zinātniskajā konferencē „Advokatūra kā tiesiskas valsts justīcijas neatņemama sastāvdaļa”. Valsts sekretārs svinīgajā uzrunā uzsvēra: „Būtiska loma ir tam, kā katrs no mums, tai skaitā arī advokāti, vērtē savu, kā tiesu sistēmai piederīgu personu, atbildību un prestižu. Vai par padarītajiem darbiem varam nešaubīgi teikt – esmu tajā ieguldījis visas pūles, rīkojies taisnīgi un profesionāli? Publiskajā telpā vēl brīžiem izskan maldīgi un negatīvi uzskati par advokātiem, viņu profesijas misiju, saņemtās juridiskās palīdzības novērtējumu. Mums visiem kopīgiem spēkiem ir jāspēj nodrošināt sabiedrības uzticēšanos tieslietu sistēmai.” R.Kronbergs atzinīgi novērtēja advokātu ikdienā veikto darbu, rūpējoties par sabiedrības tiesību un interešu aizsardzību un Latvijas tiesu sistēmas stiprināšanu, uzsverot advokatūras lomu kvalitatīvas juridiskās palīdzības nodrošināšanā, kas savukārt sniedz iedzīvotājiem pieeju taisnīgai tiesai. „Īpašu paldies vēlos teikt Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājai Gunai Kaminskai, padomes locekļiem un tās darbiniekiem par aktīvo un atsaucīgo darbību, iesaistoties Tieslietu ministrijas darbā, piedaloties dažādās normatīvo aktu izstrādes darba grupās. Tieslietu ministrija ļoti augsti vērtē šo sadarbību!” uzrunas noslēgumā veiksmīgo sadarbību uzsvēra R.Kronbergs.                                                                                                                                                     Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas preses sekretāre Tālr. 67036861; E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv