Informācija presei
Rosina atcelt no amata zvērinātu tiesu izpildītāju
Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija (turpmāk – komisija) šī gada 4. februārī izskatīja trīs disciplinārlietas. Apvienojot divas lietas, kas bija ierosinātas pret vienu tiesu izpildītāju, komisija nolēma ierosināt tieslietu ministram atcelt tiesu izpildītāju no amata. Komisija apvienoja pret zvērinātu tiesu izpildītāju ar Latvijas zvērinātu tiesu izpildītāju padomes 2016. gada 14. janvāra lēmumu un tieslietu ministra 2016.gada 27.janvāra lēmumu lietu izskatīšanu. Tika secināts, ka zvērināts tiesu izpildītājs ir pieļāvis rupjus Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju ētikas kodeksa pārkāpumus un Civilprocesa likuma normu pārkāpumus, veicot ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā. Ņemot vērā minētos pārkāpumus, kā arī izvērtējot zvērināta tiesu izpildītāja sniegtos paskaidrojumus un ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, komisija nolēma tieslietu ministram ierosināt atcelt no amata zvērinātu tiesu izpildītāju, uzskatot, ka minētie pārkāpumi nav savienojami ar zvērināta tiesu izpildītāja pienākumu pildīšanu. Saskaņā ar likumā noteikto kārtību tieslietu ministram divu nedēļu laikā no disciplinārlietu komisijas lēmuma saņemšanas dienas ir tiesības uzlikt zvērinātam tiesu izpildītājam disciplinārsodu — atcelšanu no amata vai paziņot disciplinārlietu komisijai, ka tās ierosinātais disciplinārsoda veids ir pārskatāms. Tāpat komisija izskatīja ar tieslietu ministra 2016. gada 20. janvāra rīkojumu ierosināto disciplinārlietu pret citu zvērinātu tiesu izpildītāju un konstatēja, ka tiesu izpildītājs vairākkārt pārskaitīja piedzinējam no parādnieka piedzītos naudas līdzekļus, neievērojot Tiesu izpildītāju likumā noteikto septiņu dienu termiņu no dienas, kad piedzītie naudas līdzekļi ieskaitīti zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā. Izvērtējot konstatētos apstākļus, zvērināta tiesu izpildītāja paskaidrojumus, ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā,  kā arī konstatētā disciplinārpārkāpuma raksturu un būtību, komisija secināja, ka nav samērīgi zvērinātam tiesu izpildītājam piemērot disciplinārsodu. Vienlaikus, ņemot vērā, ka zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā ir zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu pārkāpums, disciplinārlietu komisija uzskatīja, ka ierosinātā disciplinārlieta nav izbeidzama, bet konkrētajā gadījumā komisijas lēmums nosūtāms Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei rīcības nepareizības izskaidrošanai zvērinātam tiesu izpildītājam.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv