Rosina atcelt no amata zvērinātu tiesu izpildītāju
Šā gada 23.jūlija sēdē Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija izskatīja 2014. gada 9. jūlijā tieslietu ministres B.Brokas ierosināto disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju. 2014.gada 28.jūlijā disciplinārlietu komisija pieņēma lēmumu, kurā konstatēts, ka zvērināta tiesu izpildītāja pārkāpusi Tiesu izpildītāju likuma 45. panta pirmo daļu, 88. panta pirmo daļu, 146. panta pirmo un otro daļu, 149. pantu, 152. panta otro un trešo daļu, 158. panta pirmo daļu, 160. panta pirmo daļu, Civilprocesa likuma 549. panta pirmo daļu, 552.1 panta pirmo daļu, 565. panta 21 daļu, 568. panta otro daļu, 572.1 panta trešo daļu, Ministru kabineta noteikumu par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm 5. punktu un Ministru kabineta noteikumu par zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedību” 7. un 8. punktu. Pieļautie pārkāpumi izpaudās zvērinātas tiesu izpildītājas rīcībā, nenododot citai tiesu izpildītājai vismaz 59 izpildu lietas, bet vairāk kā 500 nodotās izpildu lietas nereģistrējot lietvedības sistēmā, nesastādot aprēķinus izpildu lietās, kurās saņemta atlīdzība, neizsniedzot izpildu dokumentu piedzinējam, lai gan periodisko maksājumu parāda piedziņa pabeigta, nereģistrējot saņemtos dokumentus, neievedot atsevišķas izpildu lietas katram saņemtajam izpildu dokumentam, atrodoties prombūtnē bez tiesiska pamata. Tāpat zvērināta tiesu izpildītāja ir pieļāvusi pārkāpumus depozītu summu uzskaitē, tostarp, neieviešot šo summu uzskaites grāmatu par 2014. gadu un nenododot citai zvērinātai tiesu izpildītājai depozītu summu uzskaites grāmatu par 2013. gadu, bet Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei nenododot apliecināšanai depozītu summu uzskaites grāmatas par 2013. gadu, kā arī zvērināta tiesu izpildītāja bez tiesiska pamata nepārskaitīja piedzinējam (privātpersonai) piedzītos naudas līdzekļus likumā noteiktā septiņu dienu termiņā. Ņemot vērā pieļauto disciplināro pārkāpumu kopējo raksturu un smagumu, zvērinātas tiesu izpildītājas sniegtos paskaidrojumus,  kā arī tādu pašu pārkāpumu pieļaušanu, lai gan Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome zvērinātai tiesu izpildītājai izskaidrojusi tiesiskā regulējuma piemērošanas pareizību, disciplinārlietu komisija, nolēma tieslietu ministrei ierosināt atcelt no amata zvērinātu tiesu izpildītāju.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv