Rosina no amata atcelt zvērinātu tiesu izpildītāju
Šī gada 16.aprīlī Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija (komisija) skatīja divas disciplinārlietas. Vienā no tām nolemts tieslietu ministram ierosināt atcelt no amata zvērinātu tiesu izpildītāju. Tā, tika izskatīta tieslietu ministra 2015. gada 8. aprīlī ierosinātā disciplinārlieta pret zvērinātu tiesu izpildītāju. Komisija konstatēja, ka viņš pieļāvis vairāku Civilprocesa likuma, Tiesu izpildītāju likuma, kā arī noteikumu par zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedību tiesību normu pārkāpumus, jo savlaicīgi nenodeva izpildu lietas zvērinātam tiesu izpildītājam, kura iecirknim tās bija piekritīgas, bez tiesiska pamata no nododamā iecirkņa savam iecirknim pārsūtīja vairākas izpildu lietas, kā arī sniedza maldinošu informāciju par apstākļiem saistībā ar izpildu lietu iznīcināšanu. Ņemot vērā minētos pārkāpumus, izvērtējot zvērināta tiesu izpildītāja sniegtos paskaidrojumus, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, komisija, uzskatot, ka minētie pārkāpumi nav savienojami ar zvērināta tiesu izpildītāja pienākumu pildīšanu, nolēma tieslietu ministram ierosināt atcelt no amata zvērinātu tiesu izpildītāju. Tāpat komisija vakar izskatīja Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes 2015. gada 26. martā ierosināto disciplinārlietu pret citu zvērinātu tiesu izpildītāju par Zvērinātu tiesu izpildītāju ētikas kodeksa normu pārkāpšanu. Disciplinārlietu komisija pieņēma lēmumu, kurā konstatēts, ka zvērināts tiesu izpildītājs, sagatavojot aktu, kurā norādījis nepareizu informāciju, pieļāvis paviršību un nav veltījis pietiekamu rūpību un zināšanas, kas no viņa amata ir sagaidāmas. Izvērtējot konstatētos apstākļus, zvērināta tiesu izpildītāja paskaidrojumus, kā arī konstatētā disciplinārpārkāpuma raksturu un būtību, komisija secināja, ka nav samērīgi zvērinātam tiesu izpildītājam uzlikt disciplinārsodu. Taču, tā kā zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā ir konstatējams ētikas normu pārkāpums, komisijas lēmums nosūtāms Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei rīcības nepareizības izskaidrošanai zvērinātam tiesu izpildītājam.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28362725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv