Informācija presei
Rosina tiesnesi atcelt no amata
Šodien, 20.februārī, Tiesnešu disciplinārkolēģija skatīja divas disciplinārlietas, kas bija ierosinātas pret vienu pilsētas tiesas tiesnesi. Vienā no tām nolemts ierosināt tiesnesi atcelt no amata. Tā, ar tieslietu ministra 2015.gada 29.janvāra rīkojumu ierosināta disciplinārlieta pret tiesnesi par tīšu likuma pārkāpumu civillietas izskatīšanā, kas izpaudās tiesnesei, neatstatot sevi no civillietas izskatīšanas, tādējādi neievērojot Civilprocesa likuma 19. panta pirmās daļas 4. punktā minēto. Tiesnešu disciplinārkolēģija nolēma tiesnesim uzlikt disciplinārsodu – piezīmi. Savukārt ar pilsētas tiesas priekšsēdētāja lēmumu ierosināta disciplinārlieta pret pilsētas tiesas tiesnesi par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā. Konkrētajā gadījumā tiesnese ar savu lēmumu tikai jau citā civillietā nav ievērojusi Civilprocesa likuma 19. panta pirmās daļas 4. punktu un nepamatoti atstatīja sevi no civillietas izskatīšanas. Tiesnešu disciplinārkolēģija, izvērtējot disciplinārlietas materiālus, nolēma ierosināt tiesnesi atcelt no amata.       Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28362725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv