Informācija presei
Rosina zvērināta tiesu izpildītāja atcelšanu no amata
Šā gada 10.jūlijā notika Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisijas (Komisija) sēde, kurā izskatīja tieslietu ministres Baibas Brokas 2.jūlijā ierosināto disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju. 11.jūlijā Komisija pieņēma lēmumu, kurā konstatēja vairākus zvērināta tiesu izpildītāja pārkāpumus:
  • zvērināts tiesu izpildītājs nav pareizi un precīzi veicis depozītu summu uzskaiti;
  • zvērināts tiesu izpildītājs neveica naudas līdzekļu savlaicīgus pārskaitījumus piedzinējiem;
  • zvērināts tiesu izpildītājs nenodrošināja pieejamību apmeklētājiem;
  • zvērināts tiesu izpildītājs neinformēja par savu prombūtni tieslietu ministri un nelūdza aizvietotāja iecelšanu;
  • zvērināts tiesu izpildītājs neiesniedza Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei statistiskas pārskatus un nesakārtoja izpildu lietu arhīvu par 2011. un 2012.gadu;
  • zvērināts tiesu izpildītājs neievēroja normatīvajos aktos noteikto par zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedības kārtošanu, tostarp nenodrošināja, ka lietā ir visi dokumenti, kas apliecina zvērināta tiesu izpildītāja veiktās darbības.
Komisijas ieskatā minētie pārkāpumi nav savienojami ar zvērināta tiesu izpildītāja pienākumu pildīšanu. Līdz ar to Komisija nolēma ierosināt tieslietu ministrei atcelt no amata zvērinātu tiesu izpildītāju. Komisija pieņēma lēmumu, ņemot vērā minētos pārkāpumus, zvērināta tiesu izpildītāja paskaidrojumus, kā arī to, ka zvērināts tiesu izpildītājs nenodrošināja atkārtotu savas profesionālās un finansiālās darbības pārbaudes veikšanu. Tāpat zvērināts tiesu izpildītājs nav apliecinājis, ka spēj novērst pārbaudē konstatētos pārkāpumus.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv