Sabiedriskā apspriešana par dizainparaugu tiesību aizsardzību Eiropas Savienībā
Eiropas Komisija 2018. gada 18. decembrī uzsāka tiešsaistes sabiedrisko apspriešanu par dizainparaugu tiesību aizsardzību Eiropas Savienībā (ES), kuras mērķis ir noteikt, cik lielā mērā spēkā esošie tiesību akti, kas attiecas uz dizainparaugu aizsardzību (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/71/EK par dizainparaugu tiesisko aizsardzību un Padomes Regula (EK) Nr. 6/2002 par Kopienas dizainparaugiem), joprojām nodrošina efektīvu tiesību aizsardzību un šo tiesību īstenošanu ES dalībvalstīs.   Piedalīties sabiedriskajā apspriešanā tiek aicināti nozares profesionāļi, dizaineri un šajā jomā strādājošie uzņēmēji, publiskā sektora pārstāvji, it īpaši intelektuālā īpašuma biroju pārstāvji, tiesneši, kā arī pārstāvji no akadēmiskās vides, un to var izdarīt līdz 2019. gada 31. martam aizpildot tiešsaistes anketu.   Vēršam uzmanību, ka pārskatāmības nolūkos, lai piedalītos sabiedriskajā apspriešanā, interesentiem ir jāreģistrējas ES Pārredzamības reģistrā (https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/transparency-register_lv).   Plašāka informācija par sabiedrisko apspriešanu ir pieejama Eiropas Komisijas Labāka Regulējuma portālā.