Informācija presei Jaunumi
1

Ceturtdien, 18. aprīlī, Saeima  otrajā lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Tieslietu ministrija ir paredzējusi, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi nepieaugs. Likumprojekts nosaka, ka 2025. gadā būs spēkā divas kadastrālās vērtības.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem tiks izmantota fiskālā kadastrālā vērtība, kas paliks līdzšinējā apmērā.  

Savukārt universālā kadastrālā vērtība tiks balstīta uz 2022. gada tirgus datiem un to izmantos zemes likumiskās lietošanas maksas noteikšanai, grāmatvedībā un finanšu pārskatos.

Vienlaikus turpinās darbs pie kadastrālās vērtības noteikšanas metodikas pilnveides, lai kadastrālās vērtības atspoguļotu tirgus situācijai atbilstošāku nekustamo īpašumu vērtību.

Sadarbībā ar Finanšu ministriju tiek pārskatītas arī nodokļu un nodevu likmes, lai no 2026. gada jaunās kadastrālās vērtības varētu piemērot arī nodokļu maksājumiem un nodrošinātu samērīgu nekustamā īpašuma nodokļa un citu valsts nodevu apmēru.

Ar plānotajām izmaiņām Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā var iepazīties Saeimas tīmekļa vietnē.