Informācija presei Jaunumi
1

Ceturtdien, 25. novembrī, Saeima 1. lasījumā konceptuāli atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto E-lietas koplietošanas risinājumu platformas likumprojektu, kas paredz nodrošināt efektīvu pārvaldības un uzraudzības mehānismu e-lietas ieviešanā un darbībā.

Ar izstrādāto likumprojektu tiek noteikts ietvars e-lietas īstenošanai pirmstiesas, tiesvedības, nolēmumu izpildes procesā, regulēts personas datu apstrādes nolūks un robežas, kā arī datu apstrādes un e-lietas koplietošanas risinājuma platformas (turpmāk – e-lietas platforma) pārziņi. Vienlaikus noteikts e-lietas platformas kā savietotāja ietvars un mērķis, kā arī tiek institucionāli izveidota e-lietas uzraudzības padome.

Ar likumprojektu tiek nodrošināta arī Valsts kontroles sniegto ieteikumu ieviešana attiecībā uz nepieciešamību nodrošināt e-lietas ilgtspējību un vienotu valstisku redzējumu, īstenojot e-lietas ieviešanas un attīstības uzraudzību.

E-lietas platformu datu apmaiņai izmantos jau esošās iestādes informācijas sistēmas – Tiesu informatīvā sistēma, Prokuratūras informācijas sistēma, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Ieslodzīto informācijas sistēma, Valsts probācijas dienesta Probācijas klientu lietu uzskaites informācijas sistēma. Savukārt tiesu klientiem būs pieejams portāls www.elieta.lv, kas aizstās līdzšinējo portālu www.manastiesas.lv.

E-lietas platforma un e-lietas portāls darbosies no 2021. gada 1. decembra un tiesas pakāpeniski ieviesīs elektroniskās lietas civilprocesā, administratīvā procesā, kriminālprocesā lietas digitāli. Tāpat arī elektroniskā vidē notiks informācijas aprite starp  tiesām, prokuratūru, nolēmumu izpildes iestādēm, procesa dalībniekiem un citām ar tiesvedību saistītu iestāžu informācijas sistēmām.

Tiesu procesos pāreja uz darbu pilnībā digitālā lietas materiālu formātā notiks pakāpeniski līdz 2023. gada 1. decembrim.

Šobrīd Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrācija apmāca tiesnešu un tiesu, prokuratūras, Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta darbiniekus, lai nodrošinātu e-lietas ieviešanu.