Saeima pauž atbalstu Vienotās patentu tiesas izveides iecerei
Saeima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja likumprojektu „Par Vienotās patentu tiesas izveides nolīgumu”, kas paredz izveidot kopīgu un centralizētu patentu tiesu, kas ļaus vienuviet risināt strīdus saistībā ar Eiropas patentiem, vienota spēka Eiropas patentiem un papildu aizsardzības sertifikātiem, nevis kā līdz šim - katrā attiecīgajā dalībvalstī atsevišķi. Uzņēmēju ieguvums attiecīgi būs tiesvedību izmaksu ietaupījums, jo tiesvedības procesi vairs netiks dublēti dažādās iesaistīto dalībvalstu tiesās, kā arī līdz ar vienotas tiesas izveidi tiks novērsts risks, kad tiek pieņemti atšķirīgi lēmumi paralēli noritošos tiesas procesos. Līdz ar likumprojekta „Par Vienotās patentu tiesas izveides nolīgumu” atbalstīšanu pirmajā lasījumā Saeima šodien izteica arī atbalstu ar to saistītajam likumprojektam „Par Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu - Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveides nolīgumu”. Šis likumprojekts paredz iespēju gadījumos, kad kāda no strīdā par tiesībām uz Eiropas patentu, vienota spēka Eiropas patentu vai papildu aizsardzības sertifikātu iesaistītajām pusēm būs fiziska vai juridiska persona no Latvijas, tiesvedības process varētu norisināties arī Latvijā, tādējādi atvieglojot jautājumu par ceļa un dzīvošanas izdevumiem, jo fiziskajām un juridiskajām personām nebūs jādodas uz lietu izskatīšanu citā Eiropas Savienības dalībvalstī.  Ir plānots, ka Vienotā patentu tiesa savu darbību varētu uzsākt 2018. gadā. Ar likumprojektiem un līguma tekstiem iespējams iepazīties Saeimas mājaslapā.