Saeima pieņem Tieslietu ministrijas izstrādātos uzlabojumus kooperatīvo sabiedrību regulējumā
Ceturtdien, 12. aprīlī, Saeima 3. lasījumā pieņēma Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu “Kooperatīvo sabiedrību likums”, kas paredz būtiskas izmaiņas un uzlabojumus kooperatīvo sabiedrību darbībā, kā arī novērš līdzšinējā praksē konstatētās problēmas. Likumprojekts paredz, ka turpmāk kooperatīvās sabiedrības netiks iedalītas komersantos un nekomersantos (komersanta statuss kooperatīvajās sabiedrībās būs noteikts vien gadījumā, ja tas izrietēs no speciālajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, Krājaizdevu sabiedrību likumā). Vairs nav paredzēts izdalīt kooperatīvo sabiedrību veidus (dzīvokļu, laivu un garāžu īpašnieku, lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu u.c.). Ja attiecīgās nozares ministrija uzskata, ka ir nepieciešams atsevišķs regulējums konkrētās nozares tiesību subjektiem (piemēram, lauksaimniecības pakalpojumu, mežsaimniecības pakalpojumu vai dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības), šāds regulējums ir jāiestrādā atsevišķā normatīvajā aktā. Izmaiņas paredz arī atvieglotu kooperatīvo sabiedrību dibināšanas kārtību – nav obligāta dibināšanas sapulce, precizētas tiesības un pienākumi, samazināts statūtos norādāmās informācijas apjoms). Tiks stiprinātas arī biedra tiesības (t.sk. biedra statuss, uzņemšana, izstāšanās un izslēgšana), kā arī paredzēti uzlabojumi un atvieglojumi biedru kopsapulces norisei un lēmumu pieņemšanai (t.sk. iespēja veidot pārstāvju sapulci; lēmumu pieņemšana bez biedru kopsapulces sasaukšanas; tiesības sasaukt biedru kopsapulci, izmantojot elektroniskos līdzekļus; tiesības nodrošināt biedra elektronisko dalību biedru kopsapulcē; biedra tiesības pirms kopsapulces rakstveidā informēt par savu balsojumu). Likumprojekts nosaka uzlabotu regulējumu par kooperatīvo sabiedrību darbības izbeigšanu un likvidāciju, turklāt tajā ietverts reorganizācijas regulējums. Lai kooperatīvās sabiedrības spētu savlaicīgi un kvalitatīvi pielāgoties jaunajam regulējumam, likumprojekta spēkā stāšanās laiks ir 2019. gada 1. janvāris.   Tieslietu ministrija izsaka pateicību visiem iesaistītajiem, kuri ieguldījuši lielu darbu likumprojekta izveidē, tādējādi uzlabojot kooperatīvo sabiedrību darbības regulējumu. Plašāka informācija par likumprojektu Saeimas mājas lapā: http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webAll?SearchView&Query=([NumberTxt]=995)&SearchMax=0&SearchOrder=4       Alise Adamane Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920 E-pasts: Alise.Adamane@tm.gov.lv