Informācija presei
Saeimā starptautiskā seminārā diskutē par atteikšanos no administratīvā aresta un tā alternatīvām
Saeimā pirmdien, 30.septembrī, notika starptautisks seminārs „Atteikšanās no administratīvā aresta: ieguvumi un alternatīvas”. Semināru atklāja Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Norvēģijas vēstnieks Latvijā Jans Grevstads (Jan Grevstad). Diskusija par atteikšanos no administratīvā aresta un iespējamām šī soda alternatīvām Saeimā rosināta, ņemot vērā Tieslietu ministrijas izstrādāto Administratīvo pārkāpumu procesa likuma projektu. Likumprojekts paredz būtiskas reformas administratīvo pārkāpumu jomā, tostarp administratīvā aresta kā soda veida izslēgšanu no administratīvo sodu sistēmas. Apņemšanās atteikties no administratīvā aresta nostiprināta arī Saprašanās memorandā starp Latviju un Norvēģijas Karalisti par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā. Seminārā tās dalībnieki atskatījās uz administratīvā aresta institūta izcelsmi un teorētisko pamatojumu Latvijā, kā arī skāra administratīvo arestu starptautiskajās tiesībās un Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē. Tāpat seminārā tika apspriesti šī soda veida praktiskie aspekti, iecerētā administratīvā soda sistēmas reforma un iespējamās alternatīvas. Lai iepazītos ar Eiropas Padomes (EP) vadlīnijām un ieteikumiem, kā arī citu valstu, tostarp Norvēģijas, pieredzi administratīvā aresta piemērošanā, diskusijā piedalījās arī EP pārstāvji un ārvalstu eksperti. Seminārs notika Saeimas Sarkanajā zālē un tiešraidē tam varēja sekot Saeimas mājaslapā www.saeima.lv. Ar semināra materiāliem var iepazīties Saeimas mājaslapā