Šodien, 25. februārī,  tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš piedalījās Saeimas Juridiskās komisijas sēdē, lai tās locekļus informētu par nepieciešamajiem grozījumiem Maksātnespējas likumā, ar mērķi veicināt tiesiskās aizsardzības procesa pielietošanu uzņēmumu ierobežotas maksātspējas gadījumos, kā arī sekmēt fizisko personu maksātnespējas procesa pieejamību fiziskajām personām, kurām tas līdz šim nebija pieejams augstās administratora atlīdzības dēļ. Saeimas Juridiskā komisija atbalstīja grozījumu virzīšanu izskatīšanai Saeimas plenārsēdē 1.lasījumā. Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš sēdē informēja, ka izstrādātie grozījumi atbilsts Starptautiskā Valūtas fonda ekspertu ieteikumam efektivizēt maksātnespējas procesu un viņi pauduši atbalstu grozījumu projektam. Tāpat viņš norādīja, ka tiek gatavoti arī citi grozījumi, kuru izstrādei nepieciešamāka rūpīgāka analīze. Likumprojektā plānots pagarināt kopējo tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu līdz diviem gadiem. To paredzēts pagarināt arī tādos gadījumos, kad minētā procesa pasākumu plāns apstiprināts un tā īstenošana pasludināta līdz šo grozījumu spēkā stāšanās brīdim. Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš jau iepriekš norādījis, ka gada termiņš reizēm ir par īsu, lai veiktu uzņēmuma atveseļošanu, tāpēc termiņa pagarināšana varētu kalpot kā papildu līdzeklis, lai sekmīgi īstenotu tiesiskās aizsardzības procesu un atjaunotu subjekta maksātspēju pilnā apjomā. Minētajā likumprojektā paredzēts noteikt, ka tiesiskās aizsardzības process var tikt īstenots, ja tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns ir saskaņots ar vairāk kā pusi nenodrošināto kreditoru. Maksātnespējas likumā paredzēts samazināt administratora ikmēneša atlīdzību bankrota procedūras piemērošanas gadījumā līdz vienai minimālai mēnešalgai. Tāpat ir paredzēts, ka šādu samazinātu administratoru atlīdzību varēs piemērot arī procesiem, kas ir pasludināti pirms šo grozījumu stāšanās spēkā. Grozījumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas un Maksātnespējas administrācijas speciālisti.  Papildu informācijai: Inga Saleniece, tieslietu ministra preses sekretāre Tālr.: 67036788; 26564629 e-pasts: inga.saleniece@tm.gov.lv Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536