Jaunumi
Logo

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir atvieglot latviešu literārās valodas lietojumu tiesu darbā, piedāvāt ieskatu kļūdu veidos un tiem atbilstošā latviešu valodas teorijā ar piemēriem no tiesu nolēmumiem.

RokasgrāmataRokasgrāmataRokasgrāmata