Šodien, 9.jūnijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Tieslietu ministrijas (TM) sagatavoto Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepciju, ar kuru sākta reforma administratīvo pārkāpumu jomā. Tā paredz izstrādāt jaunu Administratīvo sodu procesa likumu, nosakot vienkāršas un ikvienam skaidras lietvedības procedūras. Galvenie jaunā regulējuma mērķi ir cilvēktiesību ievērošana, ātrs un vienkāršs process, soda neizbēgamība. Turpmāk administratīvo pārkāpumu lietvedībā ieviesīs standartizētas tiešsaistes lietvedības formas, visu lietvedību, sākot ar lietas ierosināšanu un beidzot ar soda pilnīgu izpildi, veicot vienkāršā un standartizētā formā. Tāpat koncepcijā paredzēti vairāki risinājumi lietu skaita samazināšanai tiesā un efektīvākai naudas soda izpildei, tai skaitā nesamaksātie naudas sodi būs jāatstrādā pašvaldībā sabiedriskajos darbos. Būs iespēja arī labprātīgi lūgt naudas sodu aizvietot ar piespiedu darbu, ja personai naudas soda samaksāšana rada īpašas finansiālas grūtības. Šādas personas varēs iesaistīties pašvaldībai noderīgajos darbos – ielu un parku uzkopšana, skolu, bērnudārzu remonti vasarā, sniega tīrīšana ziemā u.c. Ar šo koncepciju tiek veicināta arī ideja par speciālo nozares likumu kodifikāciju, lai samazinātu kopējo normatīvo aktu skaitu, apvienotu vienā likumā konkrētu nozari regulējošas normas un padarītu normatīvos aktus viegli saprotamus un ērti lietojamus. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss ir pieņemts 1984.gadā, un ir viens no pēdējiem likumiem, kas pēc neatkarības atjaunošanas nav ticis izdots no jauna. Līdz šim tajā ir veikti vairāk kā 100 grozījumu, kas padara likumu grūti saprotamu ne tikai iedzīvotājiem, bet pat praktiķiem, kas ar to strādā ikdienā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv    Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv twitter.com/tieslietas