Šodien Ministru kabinets pieņēma grozījumus noteikumos par zvērinātu notāru amata vietām, kas paredz likvidēt vakantās amata vietas Rīgā. Grozījumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Kā teikts grozījumu anotācijā, ņemot vērā Notariāta likumā noteiktos kritērijus zvērinātu notāru amata vietu izveidei un likvidācijai, konstatēts, ka pārmaiņas notariālo lietu piekritībā nav notikušas, jo kopš 2006. gada zvērinātiem notāriem jaunu funkciju veikšana nav uzticēta. Taču ir novērotas izmaiņas saimnieciskajā dzīvē un iedzīvotāju skaitā visā Latvijas teritorijā. Konstatēts, ka iedzīvotāju skaits Latvijā no 2006. gada līdz 2008. gadam ir samazinājies par 23 696 iedzīvotājiem, bet Rīgā – par 10 207. Turklāt, ņemot vērā 2007. un 2008. gada laikā konstatēto straujo patēriņa cenu kāpumu un inflācijas pieauguma tempu, noticis ievērojams zvērinātu notāru amata darbību skaita un biroju ienākumu samazinājums. Anotācijā secināts, ka reģionos zvērinātu notāru pieejamība nevar tikt mainīta, jo, to nosakot, tika izvērtēti visi apstākļi, lai reģionu iedzīvotāji tiktu nodrošināti ar pietiekamu zvērinātu notāru sniegto juridisko palīdzību, kas pašreiz arī tiek īstenota. Ar grozījumiem paredzēts likvidēt sešas vakantas zvērinātu notāru amata vietas Rīgā. Proti, tiks noteikts, ka Latvijā būs 125 zvērinātu notāru amata vietas līdzšinējās 131 vietā. Pēc grozījumu stāšanās spēkā Rīgā būs 65 zvērinātu notāru amata vietas līdzšinējās 71 vietā. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv