Informācija presei
Samazinās administratīvo slogu uzturlīdzekļu saņemšanai
Šodien, 4.februārī, valdība atbalstīja Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu”, kas paredz samazināt administratīvo slogu personām, kuras iesniedz iesniegumu par uzturlīdzekļu saņemšanu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. Ministru kabineta noteikumu projekts apvieno divu Ministru kabineta noteikumu: Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumu Nr.612 „Kārtība, kādā uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izskata iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu un tam pievienotos dokumentus, kā arī izmaksā uzturlīdzekļus” un Ministru kabineta 2009.gada 5.maija noteikumu Nr.408 „Noteikumi par iesnieguma paraugu uzturlīdzekļu izmaksai un iesniegumam pievienojamajiem dokumentiem” regulējumu. Jaunais noteikumu projekts paredz kārtību, kādā tiek iesniegts iesniegums uzturlīdzekļu izmaksai un kādus papildus dokumentus nepieciešams iesniegt. Turpmāk personai, lai saņemtu uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, būs jāiesniedz tikai iesniegums, izņemot atsevišķus gadījumus (piemēram, ja ir ārvalsts tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu), kad ir iesniedzami papildus dokumenti. Tāpat noteikumu projekts paredz, ka tiesas nolēmumu, kas nepieciešams lēmuma pieņemšanai par uzturlīdzekļu izmaksu, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (turpmāk - UGF) iegūs elektroniski no Tiesu informatīvās sistēmas. Jau šobrīd tiesu izpildītājam ir pienākums pēc piedzinēja lūguma sniegt ziņas UGF par to, ka uzturlīdzekļu piedziņa no parādnieka nav iespējama vai ir iespējama tādā apmērā, kas mazāks par Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru. Iesniegumu UGF iespējams iesniegt - parakstītu pa pastu vai personīgi iesniedzot UGF, elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai izmantojot Latvijas valsts portālā www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu „Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai”. UGF nodrošina uzturlīdzekļu izmaksu bērniem, ja viens no vecākiem tos nemaksā vai maksā daļēji un uzturlīdzekļu piedziņa no viņa nav iespējama.
Tieslietu ministre Baiba Broka pievērsīs īpašu uzmanību jautājumiem par uzturlīdzekļu piedziņu bērniem: „Statistika ataino reālo situāciju maznodrošinātajās ģimenēs – ļoti bieži tās ir nepilnas, kurās bērnus audzina viens no vecākiem. Nereti otrs no vecākiem neuzņemas un nepilda savus pienākumus attiecībā pret paša bērniem, un tādējādi praksē ir liels skaits ļaunprātīgo uzturlīdzekļu nemaksātāju, uz šo brīdi ir 29 074 tūkstoši uzturlīdzekļu nemaksātāju – tas ir kliedzoši liels skaits cilvēku, kuri nerūpējas par saviem bērniem, kas patiešām ir valsts nākotne. Esmu gatava paust stingru nostāju šai lietā, lai pašreizējā situācijā panāktu kādu lūzuma punktu.”
Ar pilnu noteikumu projekta tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.                       Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Preses sekretāre Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv