Informācija presei
Samazinās ieslodzīto sūdzību skaitu tiesās
Šodien, 13.martā, valsts sekretāru sanāksmē izsludināja grozījumus vairākos likumos, kas paredz padarīt efektīvāku kārtību, kādā apstrīd vai pārsūdz lēmumus, kas pieņemti ieslodzīto vai probācijas klientu soda izpildes laikā. Grozījumu mērķis ir atslogot tiesas (īpaši administratīvās tiesas), paredzot, ka atsevišķi jautājumi tiks izskatīti tikai iestādes ietvaros.   Lai uzlabotu apcietinājuma un kriminālsodu izpildes laikā pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, TM ir izstrādājusi grozījumus Latvijas Sodu izpildes kodeksā, Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā un likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem". Jau 2011.gadā TM uzsāka diskusiju, lai mazinātu šajā jomā konstatētās problēmas: 1) nesamērīgi ilgo pārsūdzēto lēmumu izskatīšanas termiņus tiesās; 2) esošo administratīvo tiesu praksi, izskatot ieslodzīto iesniegumus, kas pēc būtības nebūtu pārsūdzami; 3) ārkārtīgi lielo saņemto sūdzību skaitu soda izpildes iestādēs un apstrīdēto lēmumu skaitu (piemēram, 2010.gadā administratīvajā rajona tiesā 1.instancē pieņemti lēmumi 285 lietās, kurās pieteicēji ir ieslodzītās personas, 2011.gadā – 292 lietās, līdz 2012.gada septembrim – 221 lietā) u.c. Grozījumi ir nepieciešami, lai efektivizētu administratīvo procesu, samazinot lēmumu pārsūdzēšanas instanču skaitu attiecībā uz atsevišķām lietu kategorijām. Grozījumi paredzēs iespēju atsevišķus jautājumus, kas būtiski neaizskar personas tiesības, izskatīt tikai iestādes ietvaros. Ja persona uzskatīs, ka Ieslodzījuma vietu pārvalde vai Valsts probācijas dienests ir pieņēmuši nepamatotu lēmumu, tai būs iespēja vērsties pie iestāžu vadības, kurai ir jānodrošina iestādes darbības tiesiskums. Tas nodrošinās personu (ieslodzīto un probācijas klientu) tiesību ievērošanu. Paredzēts, ka jaunā kārtība samazinās kopējo tiesu noslogotību. Plānots, ka tā stāsies spēkā 2015.gadā. Grozījumi vēl jāapstiprina Ministru kabinetā. Ar izstrādāto grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Preses sekretāre Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv