Informācija presei
Samazināts administratīvais slogs uzturlīdzekļu saņemšanai
Šodien, 31. oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par iesnieguma paraugu uzturlīdzekļu izmaksai un iesniegumam pievienojamajiem dokumentiem”, kas paredz samazināt administratīvo slogu personām, kuras iesniedz iesniegumu par uzturlīdzekļu saņemšanu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF). Turpmāk tiesu izpildītāja pienākums būs pēc piedzinēja lūguma sniegt ziņas UGF par to, ka uzturlīdzekļu piedziņa no parādnieka nav iespējama vai ir iespējama tādā apmērā, kas mazāks par Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru. Kā arī tiesas nolēmumu, kas nepieciešams lēmuma pieņemšanai, UGF iegūs elektroniski no Tiesu informatīvās sistēmas. Šobrīd personai ir jāiesniedz tiesu izpildītāja izziņa un tiesas nolēmuma noraksts. Iesniegumu UGF var iesniegt - pašrocīgi parakstītu, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai izmantojot e-pakalpojumu Latvijas valsts portālā www.latvija.lv. UGF nodrošina uzturlīdzekļu izmaksu bērniem, ja viens no vecākiem tos nemaksā un uzturlīdzekļu piedziņa no viņa nav iespējama. Noteikumu projekts vēl jāatbalsta valdībai. Ar pilnu  noteikumu projekta tekstu var iepazīties valdības mājaslapā. Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: Sigita.Vasiljeva@tm.gov.lv