Informācija presei
Saņemti paskaidrojumi tiesnešu un zvērināta notāra SIA „Winergy” tiesiskās aizsardzības procesa lietā
Tieslietu ministrijā šā gada 16. jūlijā un 13. augustā tika saņemti AS „Norvik banka” iesniegumi, kuros norādīts uz tiesnešu rīcību SIA „Winergy” maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa lietas izskatīšanā. Tieslietu ministrija, skatot šos iesniegumus, ir veikusi pārbaudi, kurā konstatēts, ka ar Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2014. gada 15. augusta spriedumu īstenots SIA „Winergy” tiesiskās aizsardzības process. Pārbaudes gaitā tieslietu ministrs lūdza Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesei I. Kazjonovai, Rīgas apgabaltiesas zvērinātam notāram E. Virko, Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesim I. Dzenim un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesei J. Zaškinai sniegt rakstveida paskaidrojumus par AS „Norvik banka” iesniegumos norādīto. Tā kā SIA „Winergy” tiesiskās aizsardzības procesa lieta atrodas Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrā jautājuma par protesta iesniegšanu izvērtēšanai, tieslietu ministrs 2014. gada 1.oktobrī pārsūtīja Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai pārbaudes gaitā saņemtos tiesnešu un zvērināta notāra paskaidrojumus.       Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv