Informācija presei
Sasauks Narkotiku kontroles padomes sēdi
Otrdien, 25.martā, Ministru kabineta sēdē pēc tieslietu ministres Baibas Brokas iniciatīvas tika nolemts atjaunot Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes darbību. Padomes sēde tiks sasaukta 17.aprīlī. Pirms divām nedēļām ministre organizēja sanāksmi, kurā tika spriests par narkotiku izplatības ierobežošanu. Tā laikā tika secināts – nepieciešams atjaunot Narkotiku kontroles padomes darbību, kas varētu piedāvāt konkrētus problēmas risinājumus valstiskā līmenī (http://www.tm.gov.lv/lv/aktualitates/tm-informacija-presei/b-broka-aicina-aktivizet-cinu-pret-narkotiku-tirdzniecibu). Ņemot vērā situācijas saasināšanos saistībā ar psihoaktīvo vielu apriti, B.Broka vakar atkārtoti rosināja Ministru kabinetam atjaunot padomes darbu. „Uzskatu, ka visas narkomānijas apkarošanā iesaistītās puses, tostarp padomes darba grupas, aktīvi darbojas, diemžēl tas notiek vienas grupas, iestādes vai industrijas ietvaros, neredzot problēmas kopainu. Tāpēc šobrīd galvenais ir visu pušu darbības mērķtiecīga koordinācija. Vienlaicīgi veicot pasākumus narkotiku piedāvājuma un pieprasījuma samazināšanā, rezultāti neizpaliks”, ir pārliecināta ministre. B.Broka arī minēja konkrētus statistikas datus – tie liecina, ka palielinās ne vien tā saucamo „legālo” narkotisko vielu, bet arī tradicionālo narkotiku izplatība. Tādējādi nolemts 17.aprīlī sasaukt Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas padomes sēdi, kurā iecerēts apspriest valdībā sēdē izskanējušos priekšlikumus, nepieciešamās izmaiņas normatīvajā regulējumā, kā arī tam vajadzīgo finansējumu. Padomes sekretariāta funkcijas īsteno Iekšlietu ministrija. Papildu informācija: Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome izveidota 2004.gadā Padome ir koordinējoša valsts institūcija, kuras galvenais uzdevums ir koordinēt valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbību narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru legālās aprites kontrolē un nelegālās aprites un narkomānijas novēršanā un ierobežošanā. Padomes priekšsēdētājs ir Ministru prezidents, tajā darbojas tieslietu ministrs, iekšlietu ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, labklājības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, veselības ministrs, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Nacionālā veselības dienesta direktors, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes atbildīgā amatpersona narkotisko un psihotropo vielu nelegālās aprites apkarošanas jomā un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes direktors. Inese Auniņa, Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036861, 29283034 E-pasts: inese.aunina@tm.gov.lv