Šā gada 1. janvārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi par Administratīvās apgabaltiesas, Administratīvās rajona tiesas un tās tiesu namu, Rīgas pilsētas, Rīgas rajona un Siguldas tiesas darbības teritorijām.  Saskaņā ar šiem noteikumiem Saulkrastu iedzīvotājiem turpmāk ar prasības pieteikumiem jāvēršas Rīgas rajona tiesā, nevis Siguldas tiesā, kā tas bija līdz šim. Minētie noteikumi paredz, ka Siguldas tiesas darbības teritorija ir Allažu pagasts, Inčukalna novads, Krimuldas pagasts, Mālpils pagasts, Sējas novads, Siguldas novads un Vangažu pilsēta, savukārt Rīgas rajona tiesas darbības teritorija ir pārējā Rīgas rajona administratīvā teritorija. Lēmums par tiesas darbības teritoriju maiņu pieņems, jo Saulkrastu iedzīvotājiem daudz ērtāk ir no kļūt Rīgā, kur atrodas Rīgas rajona tiesa, nekā Siguldā. Lai gan attālumi līdzīgi – no Saulkrastiem līdz Rīgai ir ~ 48 km, bet no Saulkrastiem līdz Siguldai ~ 40 km, starp Saulkrastiem un Rīgu ir nodrošināta ievērojami labāka sabiedriskā transporta plūsma. Tādējādi paredzēts būtiski atvieglot iedzīvotājiem tiesas pieejamību. Veiktās izmaiņas pozitīvi ietekmēs arī Siguldas tiesas un Rīgas rajona tiesas darba organizācijas iespējas. Kā liecina tiesu darba statistika, Siguldas tiesā no Saulkrastu pilsētas 2007. gadā tika saņemtas aptuveni 160 lietas, 2006. gadā – aptuveni 115. Kā informē Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas departaments, saskaņā ar Civilprocesa likumu lietas, kuras tiesa pieņēmusi savā tiesvedībā, ievērojot piekritības noteikumus, tiesai jāizskata pēc būtības, kaut arī lietas izskatīšanas gaitā būtu mainījusies tās piekritība. Tāpat, atbilstoši Kriminālprocesa likumam, ja krimināllietas piekritība citai tiesai tiek konstatēta tiesas izmeklēšanas laikā, tā turpina iesākto procesu. Tas nozīmē, ka visas prasības no Saulkrastiem, kas Siguldas tiesā iesniegtas līdz 2009. gada 1. janvārim, tiks izskatītas Siguldas tiesā un netiks pārsūtītas izskatīšanai Rīgas rajona tiesā. Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv