Informācija presei
Otrdien, 14.februārī, Ministru kabinets (MK) atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavotos grozījumus Komerclikumā (KCL), kas noteiks jaunu regulējumu kapitālsabiedrībām interešu konflikta novēršanai. Lēmumu pieņemšanā un darījumos sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (SIA) un akciju sabiedrībām (AS) būs jāievēro nosacījumi, ja dalībniekam, akcionāram, valdes vai padomes loceklim veidosies interešu konflikts. Grozījumi arī nosaka saistītās personas, kuru dēļ minētajām personām var veidoties interešu konflikts. „Jaunā kārtība uzlabos kapitālsabiedrību, to īpašnieku un kreditoru interešu aizsardzību. Tieši kapitālsabiedrības valdes rīcība ar finanšu līdzekļiem visvairāk var ietekmēt tās finanšu stāvokli, kā arī tās dalībniekiem, akcionāriem un kreditoriem pienākošos maksājumus. Lai izvairītos no situācijas, kurā kapitālsabiedrības valdes loceklis slēdz kapitālsabiedrībai neizdevīgus darījumus ar saistītām personām, turpmāk šādiem darījumiem būs nepieciešams atbilstošs apstiprinājums,” skaidro tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš. Grozījumi nosaka, ja kapitālsabiedrība slēgs darījumu ar tās valdes vai padomes locekli, padomei būs jādod apstiprinājums šāda darījuma spēkā esamībai. Ja SIA vai AS slēgs darījumu ar personu, kura saistīta ar tās valdes vai padomes locekli, padomei būs jāpiekrīt šāda darījuma slēgšanai. Tādējādi izveidosies kontroles mehānisms darījumiem, kuros ir ieinteresēts kapitālsabiedrības valdes vai padomes loceklis. Jaunais regulējums paredz, ja dalībnieku sapulcē lems par darījuma slēgšanu ar kādu trešo personu, ieinteresētajam dalībniekam šāda lēmuma pieņemšanā nebūs balsstiesību. Izmaiņas novērsīs KCL izmantošanu ļaunprātīgi.      Izmaiņas arī paredz iespēju piesaistīt revidentu darījuma pārbaudē, ja tas satur interešu konfliktu. Likuma grozījumi vēl jāpieņem Saeimā. Grozījumu projektu var lasīt MK mājas lapā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice[at]tm.gov.lv   Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv  Twitter: @Tieslietas