Informācija presei Jaunumi
UR dati

Tieslietu ministrija, ņemot vērā sarunās ar Latvijas Žurnālistu asociācijas pārstāvjiem izteiktos priekšlikumus, kas saistīti ar pētnieciskās žurnālistikas kvalitāti, saskatīja nepieciešamību papildināt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" ietverto regulējumu, būtiski paplašinot žurnālistu tiesības piekļuvei Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Reģistrs) reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai.   

Vēršam uzmanību, ka Reģistra reģistrācijas lietas nepubliskā daļa satur ierobežotas pieejamības informāciju, kā arī fizisko personu datus, kas liek meklēt kompromisus un līdzsvaru starp tiesībām uz personas datu aizsardzību un tiesībām uz vārda un informācijas brīvību un jo īpaši tiesībām saņemt un sniegt informāciju, kas skar sabiedrības intereses.

Tādējādi nodrošinot žurnālistam neierobežotu piekļuvi attiecīgajai informācijai, ir nepieciešams nodrošināt arī atbilstošas garantijas datu subjektiem. Par žurnālistam izvirzāmajām prasībām un kritērijiem ir notikušas konsultācijas ne vien ar Latvijas Žurnālistu asociāciju, bet arī ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem un Latvijas Republikas Saeimā iesniegtās redakcijas par to, ka žurnālists ir iesniedzis Latvijas Republikā akreditētas augstskolas akreditētās studiju programmas komunikācijas zinātnē (fakultātes) atsauksmi par to, ka žurnālista darbība pēdējā gada laikā atbilst pētnieciskajai žurnālistikai un ir īstenota atbilstoši labas pētnieciskās žurnālistikas praksei, vienlaikus nosakot arī citus kritērijus, nodrošinot žurnālistam neierobežotu piekļuvi reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai, ir visu pušu panākta vienošanās, kuras mērķis ir apliecināt, ka žurnālista darbība atbilst pētnieciskajai žurnālistiskai un kas sabalansē personu datu aizsardzības iespējamos riskus.