Informācija presei
Skata disciplinārlietas, kas ierosinātas pret zvērinātiem tiesu izpildītājiem
Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisijas priekšsēdētāja Irēna Kucina informē, ka šodien Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisijas sēdē tika noteiktas izskatīšanai 4 disciplinārlietas, kas ierosinātas pret zvērinātiem tiesu izpildītājiem. Divas ierosinātās disciplinārlietas izskatītas pēc būtības, piemērojot zvērinātiem tiesu izpildītājiem Tiesu izpildītāju likuma 66. panta pirmajā daļā noteiktos disciplinārsodus. Proti, vienā disciplinārlietā zvērinātai tiesu izpildītājai par zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu būtisku pārkāpumu, kas radījis kaitējumu privātpersonas interesēm, piemērota piezīme, otrā disciplinārlietā zvērinātai tiesu izpildītājai par zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu būtisku pārkāpumu, kas radījis kaitējumu valsts interesēm, izteikts rājiens. Savukārt divu disciplinārlietu izskatīšana atlikta, lai noskaidrotu papildus apstākļus saistībā ar konstatētajiem disciplinārpārkāpumiem. Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisijas locekļi vienojās, ka nākamā komisijas sēdē, kurā tiks izskatītas atliktās disciplinārlietas, notiks 2014. gada 16. maijā.