Informācija presei
Šodien, plkst.9.00 tieslietu ministrs atklās konferenci par civilprocesa aktuālajiem jautājumiem. Konferenci skaties tiešraidē Latvijas Universitātes mājaslapā: http://www.lu.lv/tiesraide/1/nc/ Lektoru materiāli pieejami šeit: http://www.slideshare.net/Tieslietas Konferences programma