Skatītas trīs disciplinārlietas pret zvērinātiem tiesu izpildītājiem
Šā gada 4. novembrī notika Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisijas sēde, kurā tika izskatītas trīs pret zvērinātiem tiesu izpildītājiem ierosinātās disciplinārlietas. Divās no tām piemērots disciplinārsods – piezīme. Tā, ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes 2014.gada 17.septembra lēmumu tika ierosināta disciplinārlieta pret zvērinātu tiesu izpildītāju par Zvērinātu tiesu izpildītāju ētikas kodeksa pārkāpumu, proti, situācijā, kad izpildu lietvedība lietā, kurā izsludināta nekustamā īpašuma izsole, apturēta, izsole tika turpināta citā izpildu lietā ar to pašu parādnieku. Par minēto netika informēts parādnieks un piedzinējs, tādējādi radot maldīgu priekšstatu, ka izsludinātā izsole netiks novadīta. Tādā veidā sabiedrībai tika radīts priekšstats, ka zvērināts tiesu izpildītājs darbojies savās mantiskajās interesēs. Izskatot, ierosināto disciplinārlietu, Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija nolēma zvērinātam tiesu izpildītājam piemērot disciplinārsodu - piezīmi. Tāpat, tika skatīta 2014. gada 10. oktobrī ierosinātā lieta pret zvērinātu tiesu izpildītāju par pieļautiem pārkāpumiem depozītu summu uzskaitē un kontrolē, vairākiem pārkāpumiem nolēmumu izpildē, par pārkāpumiem rīcībā ar trešo personu naudas līdzekļiem, ienākošo un izejošo naudas līdzekļu pareizā uzskaitē un virzībā, lietvedības organizēšanā. Ņemot vērā zvērināta tiesu izpildītāja nepietiekamo sadarbību pirms disciplinārlietas ierosināšanas un sniegtos paskaidrojumus, komisijai nebija iespējams pilnībā konstatēt pieļauto pārkāpumu apmēru un to sekas. Komisija nolēma disciplinārlietas izskatīšanu atlikt uz 2014. gada 1. decembri un pieprasīt papildu informāciju un pierādījumus zvērinātam tiesu izpildītājam. Tāpat Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisijas sēdē tika izskatīta ar tieslietu ministra 2014.gada 16.oktobra rīkojumu pret zvērinātu tiesu izpildītāju ierosinātā disciplinārlieta par pieļauto pārkāpumu, kas izpaudās zvērinātam tiesu izpildītājam pretēji normatīvajos aktos noteiktajam, kārtojot izpildu lietu un veicot izpildu darbības pret parādnieku, kuram ir pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process, lai gan zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā bija ziņas par parādnieka maksātnespēju. Šādas zvērināta tiesu izpildītāja darbības par prettiesiskām atzina arī tiesa. Izvērtējot konstatēto pārkāpumu, disciplinārlietu komisija zvērinātam tiesu izpildītājam piemēroja disciplinārsodu – piezīmi.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv