Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja projektu Latvijas valdības līgumam ar Albānijas Ministru padomi par klasificētās informācijas aizsardzību. Projekts izstrādāts Latvijas – Albānijas ekspertu konsultāciju laikā 2008. gada novembrī. Kā teikts Tieslietu ministrijas sagatavotajā paskaidrojuma rakstā, līgums noteiks klasificētās informācijas, ar kuru valstis ir apmainījušās, aizsardzības pasākumus, piemēram, pieejas kārtību klasificētai informācijai, klasificētās informācijas izmantošanu, nodošanu, pavairošanu, tulkošanu, iznīcināšanu, klasificētos līgumus, vizīšu norises kārtību,  drošības prasību pārkāpumu izmeklēšanu. Tāpat tiks noteiktas valstu nacionālās drošības iestādes, kas būs atbildīgas par līguma ieviešanu un pārraudzību. Latvijas nacionālā drošības iestāde ir Satversmes aizsardzības birojs. Līgums paredzēs iespēju vienas valsts līgumslēdzējam piedalīties otras valsts klasificēta līguma izpildē, ja tam būs izsniegts industriālās drošības sertifikāts, kā arī personām, kas iesaistītas klasificētā līguma izpildē un ir saņēmušas atbilstošas speciālās atļaujas. Kā uzsvēruši Satversmes aizsardzības biroja speciālisti, līguma izpildei nebūs nepieciešami papildus valsts budžeta līdzekļi. Pēc līguma apstiprināšanas valdībā to paredzēts uzdot parakstīt Latvijas Republikas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam Albānijas Republikā. Noteikumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Aizsardzības, Ārlietu, Aizsardzības, Iekšlietu un Ekonomikas ministrijām. Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv