Informācija presei
Šodien pabeigs maksātnespējīgās AS ”Liepājas Metalurgs” darbinieku prasījumu par atlaišanas pabalstu izmaksu
Maksātnespējas administrācija (MNA) pirmos darbinieku prasījumus par atlaišanas pabalstu izmaksāja jau 29.janvārī un šodien atlaišanas pabalstu izmaksa tiks pabeigta visiem maksātnespējīgās AS „Liepājas Metalurgsdarbiniekiem, kuriem atlaišanas pabalsts pienākas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto. Kopumā no darbinieku prasījumu garantiju fonda tiks izmaksāti 534 084 eiro 1540 darbinieku prasījumiem par atlaišanas pabalstu.
Maksātnespējas administrācijas direktors Ervīns Ābele norāda, ka „Šis MNA vēsturē ir lielākais darbinieku skaits vienā uzņēmumā, kādam līdz šim esam izmaksājuši atlaišanas pabalstus. Jāsaka gan, ka darbs pie darbinieku prasījumu apmierināšanas maksātnespējīgajā AS „Liepājas Metalurgs” maksātnespējas procesā vēl turpinās un tiek veikti aprēķini, lai varētu izmaksāt arī darbinieku prasījumus par darba samaksu un cita veida apmaksātu prombūtni, par atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, par kaitējuma atlīdzību par nesamaksāto laikposmu un 4 gadiem uz priekšu, taču tam ir nepieciešami papildu dokumenti un informācija, par ko esam informējuši administratoru”.
Būtiski, ka darbinieku prasījumu segšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda tiek piemērots speciāls tiesiskais regulējums, kas nosaka gan to, par kādu periodu, gan to, kādā apmērā tiek apmierināti darbinieku prasījumi no darbinieku prasījumu garantiju fonda. Attiecīgi no darbinieku prasījumu garantiju fonda apmaksājamos darbinieku prasījumus (arī atlaišanas pabalstu) MNA aprēķina, ņemot vērā kalendāra dienas vidējo izpeļņu, ievērojot darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu. MNA nepārņem darba devēja parādus darbiniekiem un darba devēja aprēķinātās summas ne vienmēr pilnā apmērā tiek segtas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem.       Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Preses sekretāre Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv