Informācija presei
Šodien tieslietu ministri Briselē paraksta līgumu par Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveidi
Šodien, 4.martā Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Zviedrijas tieslietu ministri Briselē paraksta līgumu par Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveidi. „Pēc reģionālās nodaļas izveidošanas Latvijas ražotājiem, izgudrotājiem un komersantiem tiks nodrošināta iespēja arī Rīgā skatīt vienotā patenta strīdus, kuros iesaistītas puses no dažādām valstīm. Tas ļaus ieekonomēt tiesāšanās izdevumus un nodrošinās iespēju būt pārstāvētiem ar vietējo zvērināto advokātu un patentpilnvaroto palīdzību. Šis ir arī labs Baltijas un Ziemeļvalstu vienotības signāls, kā arī nozīmīga joma, kurā mēs varam sadarboties, veidojot vienotu judikatūru,” pozitīvi Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveidi vērtē tieslietu ministre Baiba Broka. Papildus tam dalība reģionālajā nodaļā ļaus tehniskajiem un juridiskajiem ekspertiem no Latvijas iegūt pieredzi, iesaistoties Vienotās patentu tiesas darbībā un lietu iztiesāšanā. Vienotā patentu tiesa būs līgumslēdzēju valstu kopīga tiesa, kas nodrošinās tiesvedību vienotā patenta jautājumos, kā arī novērsīs nepieciešamību dublēt tiesvedības procesus dažādās iesaistīto dalībvalstu tiesās un risku pieņemt atšķirīgus lēmumus paralēli noritošos tiesas procesos.  Ir plānots, ka Vienotā patentu tiesa savu darbību uzsāks 2015.gadā. Ar informatīvo ziņojumu un līguma tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.