Informācija presei
Šodien tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš piedalījās Latvijas jauno tiesnešu svinīgajā zvēresta nodošanas Valsts prezidentam ceremonijā Rīgas pilī. Svinīgo zvērestu Valsts prezidentam šodien nodeva trīs jaunieceltas tiesneses: Ieva Bāliņa – tiesneses amata pienākumus turpmāk pildīs Rīgas rajona tiesā, Sigita Dolniece – būs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese un Inese Ušakova - tiesneses amata pienākumus turpmāk pildīs Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā. „Izraugoties kandidātu tiesneša amatam, jāievēro princips, ka par tiesnesi var strādāt tikai augsti kvalificēts un godīgs jurists. Tiesnesis var stāties pie savu amata pienākumu pildīšanas pēc svinīgā zvēresta nodošanas, saņemot no Valsts prezidenta amata zīmi - tiesneša ķēdi. Dodot zvērestu Valsts prezidentam, tiesneši zvēr būt godīgi un uzticīgi savai valstij un tautai”, uzticēto atbildību akcentē tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš. Ar cieņu, Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Brīvības bulv. 36, Rīga, LV - 1536 +371 67036759; +371 29334423