ST tiesneša amatam iesaka virzīt asociēto profesoru Artūru Kuču
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs Satversmes tiesas tiesneša amatam iesaka virzīt Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras vadītāju, Dr. iur., asoc. prof. Artūru Kuču. Jautājumu par viņa ieteikšanu Satversmes tiesas tiesneša amatam Ministru kabinets skatīs 6. decembra sēdē, jo 2017. gada 30. janvārī beidzas pilnvaru termiņš Satversmes tiesas tiesnesim Kasparam Balodim, kuru Saeima apstiprināja pēc Ministru kabineta priekšlikuma. Par Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras vadītāju Artūrs Kučs strādā no 2006. gada septembra. Šobrīd viņš ir arī Latvijas Žurnālistu Asociācijas Ētikas komisijas un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes komisijas loceklis. Iepriekš strādājis par Latvijas Republikas Tiesībsarga padomnieku, Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Latvijas Tiesnešu mācību centra lektoru, kā arī par Latvijas Universitātes Šķīrējtiesas tiesnesi. 2007. gadā Artūrs Kučs absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un Orhusas universitāti Dānijā, iegūstot tiesību zinātņu doktora grādu. 2001. gadā Latvijas Universitātē viņš ieguvis tiesību bakalaura grādu. Konkurss uz Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu tika izsludināts 28. oktobrī, un kopumā pieteikumus amatam iesniedza astoņi pretendenti. Amata kandidāti tika vērtēti atbilstoši Satversmes tiesas likuma 4. panta otrās daļas noteiktajām prasībām. Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu izraudzīšanas komisija kandidātus vērtēja divās kārtās. Komisija par atbilstošu likumā noteiktajām Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāta prasībām atzina Artūru Kuču. Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu izraudzīšanas komisija izveidota,  pamatojoties uz tieslietu ministra Dzintara Rasnača 2016. gada 27. oktobra rīkojumu.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv