4.februārī stājās spēkā Valsts valodas centra izstrādātie Vietvārdu informācijas noteikumi, kas precizē vietvārdu veidošanas, piešķiršanas, apstiprināšanas un izmantošanas kārtību, ietverot vienā normatīvajā aktā visu nepieciešamo regulējumu. Noteikumi arī nosaka vietvārdu uzkrāšanas, publiskošanas, saglabāšanas un aizsardzības kārtību. Šis regulējums skar valsts un pašvaldību institūcijas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var piešķirt oficiālos vietvārdus. „Šie noteikumi tapuši ilgā laika posmā un ir svarīgi ar savu dubulto deleģējumu, proti, tie izriet no Ģeotelpiskās informācijas likuma un Valodas likuma. Jaunie noteikumi aptver visas vietvārdu šķiras, īpaši uzsverot, ka tiks aizsargāti vēsturiskie vietvārdi un latviešu valodā vēsturiski lietotās citzemju vietvārdu formas,” jaunos noteikumus raksturo tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš. Līdz šim vietvārdu veidošanas, piešķiršanas, apstiprināšanas un izmantošanas kārtību reglamentēja dažādi normatīvie akti. Vietvārdu informācijas noteikumus var lasīt http://www.likumi.lv Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice[at]tm.gov.lv   Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv  Twitter: @Tieslietas Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 E-pasts: Liga.Adamsone[at]tm.gov.lv