Informācija presei Jaunumi
tf1407

14. jūlijā norisināsies pirmais starptautiskais Rīgas Tieslietu līderu forums “Atbildība un inovācijas pārmaiņu laikā”, kurā piedalīsies vairāk nekā 35 tieslietu līderi no dažādām pasaules valstīm, Eiropas Komisijas un nozīmīgākajām starptautiskajām organizācijām.

Atsaucoties Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra Jāņa Bordāna uzaicinājumam, Rīgā pirmo reizi kopā pulcēsies akadēmiskie spēki, lēmumu pieņēmēji un tiesību piemērotāji, lai kopīgi diskutētu par tieslietu līderu spēju uzņemties atbildību un nodrošināt tieslietu jomas attīstību mainīgajos apstākļos. Viens no centrālajiem foruma jautājumiem – kas ir jādara, lai atjaunotu starptautisko tiesisko kārtību.

14.jūlijā Melngalvju namā Rīgā tieslietu līderi foruma trīs diskusiju sesijās veidos tieslietu nozares nākotni.

  • Forumu atklās sesija “Inovācijas un stratēģiskā vadība sasniedzamajam tieslietu sektoram 2022.gadā: līderu perspektīva”, kurā dalībnieki diskutēs par jautājumiem: Kādi ir tieslietu nozares izaicinājumi? Kas veido līderību nacionālā un starptautiskā mērogā? Kas virza tieslietu jomas attīstību? Vai ierastie lēmumu pieņemšanas ceļi darbojas ārkārtējās situācijās? Vai un cik lielas atkāpes pieļauj tiesiskums? Kas veido jauno līderu paaudzi?
  • Foruma otrajā diskusijā “Veiksmīgu pārmaiņu kritiskie faktori” dalībnieki runās par tiesiskumu digitālā vidē – vai nepieciešami jauni tiesiskuma standarti? Kādi ir veiksmīgu pārmaiņu procesa elementi? Kas ir nepieciešamie resursi pārmaiņu veiksmīgai vadībai? Kā sekmēt atbalstošu vidi mācību rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai?
  • Foruma noslēgumā notiks diskusijaKara noziegumu izmeklēšana un sankciju mehānismi ceļā uz tiesiskās kārtības atjaunošanu”. Tieslietu līderi meklēs tiesiskus instrumentus, kas sekmētu kara izbeigšanu un Ukrainas atjaunošanu. Kara noziegumu izmeklēšana starptautiskā un nacionālā līmenī. Vai spēks rada tiesības? Vai ir pienākums ievērot tiesības arī pret to, kurš tās rupji pārkāpj? Vai netieša kara atbalstīšana, tajā skaitā finansējot agresora valsti, ir atzīstama par kara noziegumu? Vai visi rīki, lai vērstos pret agresoru, ir izmantoti?

Foruma norisi varēs vērot arī tiešraidē 14. jūlijā no plkst. 9.30 līdz plkst. 18.00 Tieslietu ministrijas Youtube kontā latviešu valodā un angļu valodā.

Foruma darba kārtību un diskusiju dalībnieku sarakstu lūdzu skatiet zemāk.

Rīgas Tieslietu līderu forums tiek organizēts ESF projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001).

logo

 

9:30 – 9:40 Atklāšanas uzruna, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns


9:40 – 11:30 Atklāšanas sesija “Inovācijas un stratēģiskā vadība sasniedzamajam tieslietu sektoram 2022.gadā: līderu perspektīva”

Diskusijas vadītāji:

Māris Vainovskis, Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) pārstāvis

Jānis Pleps, Valsts prezidenta padomnieks tiesību politikas jautājumos

Dalībnieki:

Aigars Strupišs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Tieslietu padomes priekšsēdētājs

Ramins Garagurbanli (Ramin Garagurbanli), Eiropas Padomes Komisijas Tiesu efektivitātei (CEPEJ) prezidents

Elza Pilihovska (Elsa Pilichowski), direktore valsts pārvaldes jautājumos, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) (tiešsaistē)

Georgs Stava (Georg Stawa), bijušais tiesnesis, padomnieks Austrijas Republikas vēstniecībā Belgradā

Rolands Lappuķe, Valsts prezidenta padomnieks viedo tehnoloģiju jautājumos

Ivans Malenica (Ivan Malenica), Horvātijas tieslietu ministrs

Maija Āboliņa, Valsts kontroles padomes locekle

Johans Galea (Johan Galea), Maltas valsts sekretārs tieslietu jautājumos

Laila Medina, ES Tiesas ģenerāladvokāte

Pēteris Zilgalvis, ES Vispārējās tiesas tiesnesis


11:30 – 12:00 Preses konference


12:00 – 14:30 Diskusija “Veiksmīgu pārmaiņu kritiskie faktori”

Diskusijas vadītāji:

Anda Smiltēna, valsts sekretāra vietniece, Tieslietu ministrija

Ilona Kronberga, parlamentārā sekretāre, Tieslietu ministrija

Dalībnieki:

Fēlikss Štefeks (Felix Steffek), profesors, Juridiskā fakultāte, Kembridžas Universitāte

Daniela Piana (Daniela Piana), politikas zinātņu profesore, Boloņas Universitāte (tiešsaistē)

Kloē Leljēvra (Chloe Lelievre), Tieslietu nodaļas vadītāja, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)

Daiga Zivtiņa, Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) pārstāve

Kaspars Kauliņš, "Tildes" starptautiskā biznesa attīstības direktors

Dzintra Balta, senatore, Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece 

Adrija Kasakovska, Tiesnešu biedrības priekšsēdētāja   

Viktors Vadāss (Viktor Vadász), Eiropas Tiesību akadēmija

Kristīne Strada-Rozenberga, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne

Jānis Rozenbergs, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs 


15:30 – 18:00 Diskusija “Kara noziegumu izmeklēšana un sankciju mehānismi ceļā uz tiesiskās kārtības atjaunošanu”

Diskusijas vadītājs:

Jānis Bordāns, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

Dalībnieki:

Deniss Maļuska (Denys Maliuska), Ukrainas tieslietu ministrs

Katrīna Kaktiņa, Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece ANO, EDSO un citās starptautiskajās organizācijās 

Elīna Melngaile, Eiropas Komisijas izpildviceprezidenta biroja locekle

Endrjū Adamss (Andrew Adams), KleptoCapture Task Force direktors

Juris Juriss, Ģenerālprokuratūras Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokurors

Gabija Grigaite-Daugirde (Gabija Grigaitė–Daugirdė), Lietuvas tieslietu ministra vietniece

Edgars Pastars, CAMS/CGSS, Latvijas Finanšu nozares asociācija

Ineta Ziemele, Eiropas Savienības Tiesas tiesnese (tiešsaistē)

Rīgas Tieslietu līderu foruma preses konference plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem notiks 14.jūlijā plkst. 11.30 Melngalvju nama 1.stāvā, Rātslaukumā 7, Rīgā.

Preses konferencē par pirmā Rīgas Tieslietu līderu foruma norisi un aktuālajām tēmām informēs Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Ukrainas tieslietu ministrs Denys Maliuska.

Reģistrēšanās preses konferencei līdz 13.jūlija plkst. 17.00, rakstot uz e-pastu Kristena.Ansa@tm.gov.lv vai zvanot 67036920.

Prese konference notiks latviešu un angļu valodās ar tulkojumu.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem pēc preses konferences būs foto un video iespēja foruma otrās diskusijas sākumā plkst. 12.00 – 12.15.

Tāpat plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem ir iespēja pieteikties individuālām klātienes intervijām ar kādu no foruma dalībniekiem (ilgums līdz 15 min.) 14.jūlijā šim nolūkam paredzētā mediju telpā Melngalvju namā. Pieteikšanās intervijām un laika saskaņošana, rakstot uz e-pastu Ilze.Leimane@tm.gov.lv vai zvanot 26536677.

Foruma dienā 14.jūlijā Tieslietu ministrijas mājas lapā publicitātes un sabiedrības informēšanas vajadzībām plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem būs pieejami foto un video materiāli, kā arī pilns foruma ieraksts.