Informācija presei Jaunumi
tf1407

2022. gada 14. jūlijā Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra Jāņa Bordāna vadībā Rīgā notiks starptautisks Tieslietu līderu forums “Atbildība un inovācijas pārmaiņu laikā”, kurā tieslietu līderi no vairākām pasaules valstīm spriedīs par iespējām nodrošināt tieslietu sektora attīstību mūsdienu mainīgajos apstākļos. Īpaša uzmanība tiks veltīta Krievijas kara noziegumu izmeklēšanai.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Mūsdienās ikviena valsts sastopas ar nacionāla un pārrobežu līmeņa izaicinājumiem, tos pēdējos gados radīja pandēmija un šobrīd daudzām valstīm dienaskārtībā ir valsts drošības apdraudējums Krievijas izraisītā kara Ukrainā dēļ. Arī tieslietu nākotne nav viennozīmīgi paredzama, un ir aktuāls jautājums, kā darboties pārmaiņu laikā, līdz ar to ir nepieciešams diskutēt ar tieslietu līderiem no citām valstīm, kā stiprināt kapacitāti tieslietu politikas veidotāju un tieslietu pakalpojumu sniedzēju starpā”.

Forumā runās par līderu spēju uzņemties atbildību pārmaiņu laikā, nodrošinot tieslietu jomas attīstību mainīgajos apstākļos. Vienlaikus Līderu forumā tiks pievērsta uzmanība tieslietu institūciju vadībai un pakalpojumu pieejamībai, daloties ar labākās prakses piemēriem. Diskusijās pārrunās mūžizglītības un pētniecības iespējas kā atbalstu tieslietu reformu ieviešanā. Īpaša uzmanība diskusijās tiks pievērsta jautājumam – ko tieslietu līderi var darīt, lai izbeigtu karu Ukrainā un sekmētu tiesiskuma atjaunošanu.

Rīgas Tieslietu līderu forums plānots kā augsta līmeņa konference tieslietu vadītājiem no Latvijas un visas pasaules. Tajā piedalīties aicināti Latvijas tieslietu jomas līderi, vairāku valstu tieslietu ministri, Eiropas Komisijas, Eiropas Savienības Tiesas un starptautisko organizāciju pārstāvji.

Rīgas Tieslietu līderu forums tiek organizēts ESF projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros un ikviens interesents foruma diksusijām varēs sekot Tieslietu ministrijas Youtube kontā.

logo