Informācija presei Jaunumi
lll

Šī gada 3. decembrī Starptautiskās tieslietu nedēļas ietvaros virtuālā formātā norisināsies paneļdiskusija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē. Diskusijā pārrunās,  modernās tehnoloģijas izmantot pirmstiesas un tiesas procesā, lai efektīvi atvieglotu strīdu izšķiršanu starp pusēm.

Šogad Latvijas Tiesu administrācija uzsāka sadarbību ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) ar mērķi izvērtēt iespējas plašākai strīdu izšķiršanas tiešsaistē ieviešanai Latvijā. Divu gadu laikā plānots sagatavot konceptuālu redzējumu, apskatot nepieciešamās izmaiņas normatīvajā regulējumā un tehniskos pielāgojumus, kuri būtiski sekmētu tiesu pakalpojumu pieejamību, kā arī būtu vērsti uz to, lai atslogotu tiesu. Lielāka uzmanība tiks pievērsta patērētāju strīdiem, mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām, kā arī komerclietām.

Diskusijas darba kārtība ir pieejama: ŠEIT.

Diskusijas norise: Diskusijas notiks 2021. gada 3. decembrī no plkst.15.30 līdz 17.00 (Rīgas laiks).

Reģistrācija: Pasākumā var piedalīties, reģistrējoties ŠEIT.

Diskusijas valoda: angļu, tiks nodrošināts tulkojums uz latviešu valodu.  

 

Papildu informācija:

No 2021. gada 1. decembra līdz 8. decembrim notiks tieslietu nozares pasaules līmeņa pasākums - Starptautiskā Tieslietu nedēļa. Šogad Starptautiskās Tieslietu nedēļas organizators ir Latvijas Republikas Tieslietu ministrija sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (The Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), Atvērtās pārvaldības partnerību (Open Government Partnership) un valstu grupu Atbalstītāji miermīlīgām, taisnīgām un iekļaujošām sabiedrībām (The Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies). Nedēļas ietvaros tiek  rīkoti pasākumi, piedaloties  tieslietu nozares pārstāvjiem un ekspertiem no visas pasaules.

Starptautiskās Tieslietu nedēļas ietvaros diskutē par nozarē aktuālākajiem jautājumiem, iezīmējot tieslietu jomas darba kārtību nākamajiem gadiem.

Oficiālā Starptautiskās tieslietu nedēļas tīmekļa vietne.