Informācija presei
Šā gada 20. un 21. septembrī Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitāti organizē starptautisku konferenci „Komerclikumam - 10”. Konferencē uzstāsies komerctiesību praktiķi, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mācībspēki, Tieslietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu pārstāvji, tiesneši, Komerclikuma izstrādātāji un ieviesēji, kā arī ārvalstu lektori, proti, UNIDROIT* prezidents Alberto Maconi (Alberto Mazzoni), UNIDROIT ģenerāldirektori Martins Stanfords (Martin Stanford) un Andželo Estrella-Farija (Angelo Estrella-Faria), Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorāta pārstāve Tea Utofta - Jensena (Thea Utoft-Jensen) un Tartu Universitātes profesors Pauls Varuls (Paul Varul).  Tāpat konferencē tiks pasniegta veicināšanas balva Tieslietu ministrijas rīkotā jauno juristu un tieslietu studentu pētniecisko darbu konkursa uzvarētājam, kuram tiks piešķirts žurnāla „Jurista Vārds” pusgada abonements un VSIA „Latvijas Vēstnesis” apgādā izdotā juridiskā literatūra, kā arī atzinību guvušais darbs tiks publicēts rītdienas žurnāla „Jurista Vārds” numurā. Aicinām konferenci skatīties tiešraidē Latvijas Universitātes mājaslapā. Ar Komerclikuma konferences programmu, informāciju par referentiem un priekšlasījumu tēmām var iepazīties Tieslietu ministrijas mājaslapā, Komerclikuma desmitgadei veltītajā sadaļā. *Starptautisks privāttiesību unifikācijas institūts. Papildu informācija: Sigita Vasiļjeva Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 28303346 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas