Stiprina Maksātnespējas jautājumu konsultatīvo padomi
Otrdien, 16.februārī, Ministru kabinets apstiprināja grozījumus Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes nolikumā. Grozījumi paredz atjaunot padomes augsto pārstāvības līmeni, tādejādi nodrošinot tajā pieņemto lēmumu politisko nozīmīgumu. Ar grozījumiem noteiks, ka padome ir konsultatīva un koordinējoša starpnozaru institūcija, kuras darbības mērķis ir konsultēt tieslietu ministru maksātnespējas jomas attīstības jautājumos, un attiecīgi precizēs padomes funkcijas un uzdevumus. Vērtējot padomes darbību, secināts, ka laika gaitā tā ir zaudējusi savu sākotnējo darbības jēgu – noteikt maksātnespējas jomas prioritātes augstā politiskā līmenī. Šobrīd padomes darbība vairāk līdzinās darba grupai. Tā kā Tieslietu ministrijā tiek veidota Maksātnespējas procesa regulējuma pilnveidošanas darba grupa ar atbilstošu pārstāvību no jomā iesaistītajām institūcijām, nav nepieciešams līdzīgu darbību dublēt padomē. Ņemot vērā minēto, nepieciešams atjaunot padomes augsto pārstāvības līmeni, tādejādi nodrošinot tajā pieņemto lēmumu politisko nozīmīgumu. Ar grozījumiem noteica, ka padomes sastāvā ietilps vairāki organizāciju pārstāvji, proti, vadītāji, tādējādi paaugstinot nepieciešamo lemtspēju. Padomes sastāvu papildināja ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāju, Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāju, Latvijas Kredītņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētāju un iekšlietu ministru. Grozījumi izstrādāti, tai skaitā, ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumus. Ar grozījumiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv