Informācija presei

Otrdien, 7. janvārī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātus trīs savstarpēji saistītos likumprojektus "Grozījumi Satversmes tiesas likumā", "Grozījums likumā "Par tiesu varu"" un "Grozījumi Valsts civildienesta likumā", ar kuriem plānots stiprināt Satversmes tiesas neatkarību. Grozījumi izstrādāti ar mērķi pilnveidot Satversmes tiesas tiesnešu sociālo garantiju sistēmu.

Ar likumprojektiem noteiktas Satversmes tiesas tiesneša statusam nepieciešamās garantijas pēc pilnvaru termiņa beigām, kā arī ietverti jautājumi par Satversmes tiesas administratīvo pārvaldību un Satversmes tiesas budžeta garantijām.

Satversmes tiesas tiesneša pilnvaru termiņš ir 10 gadi, taču, ņemot vērā, ka kopējais izdienas stāžs saskaņā ar likuma "Par tiesnešu izdienas pensijām” ir vismaz 20 gadi, ne visi Satversmes tiesas tiesneši pēc pilnvaru termiņa beigām atbildīs pensionēšanās vecumam vai izvēlēsies pensionēties, līdz ar to, valsts interesēs būtu pēc Satversmes tiesas tiesneša pilnvaru beigām šo pieredzi izmantot valsts labā.

Likumprojekts paredz, ka Satversmes tiesnesim pēc pilnvaru termiņa beigām cita starpā būtu nodrošināmas tiesības pretendēt uz vakanto Augstākās tiesas tiesneša amatu pirms atklāta pretendentu konkursa rīkošanas, kas būtu kā pienācīgs karjeras turpinājums.

Tāpat Satversmes tiesnesim pēc pilnvaru termiņa beigām nodrošināmas tiesības ieņemt iepriekšējo vai līdzvērtīgu amatu valsts pārvaldes iestādē, kurā persona pildījusi ierēdņa amata pienākumus pirms iecelšanas Satversmes tiesneša amatā, ka arī nodrošināmas tiesības tikt ieceltam vakantajā valsts civildienesta ierēdņa amatā atbilstoši šīs amata vietas pretendentam izvirzītajām prasībām.

Vienlaikus likumprojekts paredz Administrācijas vadītāja vietas izveidi Satversmes tiesā un juridiskās palīdzības sniedzēja pilnvarojumu lietās, kad juridiskās palīdzības saņēmējam tiek sniegta valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība.

Likumprojekti vēl ir jāizskata Saeimā  un ar tiem ir iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.

 

 

Papildu informācija:

Likumprojekti izstrādāti atbilstoši Deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanas pasākumam 174.2, kas paredz apzināt un izstrādāt nepieciešamos normatīvo aktu projektus, lai stiprinātu Satversmes tiesas neatkarību.

 

 

Alise Dārzniece

Tieslietu ministrijas

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67036920; e-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv