Informācija presei
Sveicam tieslietu sistēmas kolēģus B.Koļesņikovu, D.Šavdini un L.Vītolu ar valsts augstāko apbalvojumu saņemšanu!
15. aprīlī oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēti trīs Ordeņu kapitula paziņojumi. Kļuvis zināms, kam piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis, Atzinības krusts un Viestura ordenis. Tos pasniegs valsts svētkos. Ordeņu kapituls 2016.gada 7.aprīlī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Atzinības krusta IV šķiru ilggadējai Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Danutai Šavdinei un  ilggadējai Ogres novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Lidijai Vītolai. Savukārt, Valsts apbalvojumu - IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni - saņēmis pieredzes bagātais fotogrāfs un žurnāla “Jurista Vārds” fotokorespondents Boriss Koļesņikovs. Iepriekš fotogrāfs ilgus gadus darbojies arī kā “Latvijas Vēstneša” fotogrāfs. https://www.vestnesis.lv/op/2016/73.21 Lepojamies!