Svinīgā sēdē tiks atzīmēta apgabaltiesu 20.dibināšanas gadadiena
Rīt, 27.martā, notiks apgabaltiesu 20.dibināšanas gadadienas svinīgā sēde, kurā aicināti piedalīties visi apgabaltiesu tiesneši, kā arī apgabaltiesu bijušie priekšsēdētāji.  Svinīgajā sēdē plānota Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces, tieslietu ministra Dzintara Rasnača, Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča, ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera un Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Gaida Bērziņa uzrunas, kā arī plānoti vairāki priekšlasījumi. Sēdes noslēgumā tiks pasniegti apbalvojumi tiesnešiem par ieguldījumu tieslietu sistēmā. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsver, ka Latvijas apgabaltiesu darbības atjaunošana bija viens no pirmajiem un nozīmīgākajiem darbiem pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas. Šāda sekmīga tiesu reforma palīdzēja izveidot tiesiskas valsts principiem atbilstošu tiesu iekārtu, ieviešot apelācijas tiesvedību un tādējādi atjaunojot trīspakāpju tiesu sistēmu, atzīst ministrs. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs svinīgās sēdes laikā īpaši pateiksies pirmajiem atjaunoto apgabaltiesu priekšsēdētājiem, kuri daudzu gadu garumā stiprināja apgabaltiesu lomu - Jānim Muižniekam - pirmajam Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājam,  Astrīdai Hertai Bērziņai – pirmajai  Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētājai, Pēterim Dzalbem - pirmajam Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājam, Kārlim Valdemieram  - pirmajam Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājam un Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētājai Edītei Knēgerei. Atzīmējot šo cilvēku ieguldīto darbu, veidojot apgabaltiesas tādas, kādas šodien tās pazīstam, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs dāvinās vienu no tiesu simboliem - tiesas āmuru ar īpašu gravējumu – kas apliecina šo personu ieguldījumu tiesu sistēmas reformā. Tiesu darbības atjaunošana pēc neatkarības atgūšanas bija būtisks solis tiesu iekārtas vēsturē. Par pašu apgabaltiesu darbības atjaunošanas brīdi var uzskatīt dienu, kad tika apstiprināti to priekšsēdētāji. Svinīgajā sēdē ar priekšlasījumiem uzstāsies Eiropas Savienības tiesas tiesnesis Egils Levits, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures un zinātņu katedras profesors, zvērināts advokāts Jānis Lazdiņš, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, Satversmes tiesas tiesnese Sanita Osipova un Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa. Priekšlasījumi būs veltīti gan jautājumam par tiesnešu atbildību, gan personas tiesībām uz taisnīgu tiesu, tiesnešu tiesībām un to robežām, kā arī par apgabaltiesu misiju tiesu struktūrā. Tāpat pasākumā tiks pasniegti Tieslietu ministrijas apbalvojumi. Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un „sudraba” spalvu, ko piešķir par ieguldījumu Latvijas tiesu sistēmas attīstībā un ilggadēju un pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu, saņems Rīgas apgabaltiesas tiesneši Žaneta Vēvere, Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Boriss Geimans, Guntars Kveska, Guntars Stūris, Inta Zaļā, Sarmīte Vamža, Lidija Pliča, Kurzemes apgabaltiesas tiesneši Laima Kraule, Vineta Vaiteika, Zemgales apgabaltiesas tiesneši Visvaldis Sprudzāns, Dace Skrauple, Inga Akmeņlauka, Inese Skudra, Anita Misiuna, kā arī Latgales apgabaltiesas tiesneši Jānis Dimpers, Ilmārs Stivriņš, Igors Raciņš un Valentīna Sokolova. Savukārt Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstus un „zelta” spalvu, ko piešķir par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesu sistēmas attīstībā un ilggadēju un pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu, saņems bijušie Rīgas apgabaltiesas tiesneši Jānis Bazevičs, Voldemārs Zariņš un Rihards Hlevickis, kā arī pašreizējās tiesneses Inta Jēkabsone un Dzintra Zvaigznekalna-Žagare, Kurzemes apgabaltiesas tiesnese Vineta Mahte un Astra Klaiše, Vidzemes apgabaltiesas tiesnesis Modris Lapiņš, Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja Inguna Preisa, Latgales apgabaltiesas tiesneses Anna Biksiniece un Ilga Zalužinska. Svinīgā sēdē notiks Administratīvās apgabaltiesas ēkā Rīgā, Baldones ielā 1a, Lielajā zālē. Tās sākums plkst. 10.30. Pasākumā aicināti piedalīties arī masu mediju pārstāvji! Pieteikt savu dalību var Laurai Majevskai, sūtot e-pastu: Laura.Majevska@tm.gov.lv       Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv